Er staat veel op het spel de komende jaren; welke economische koers zal Nederland gaan varen? Hoe beperken we uitstoot en groeien we in lijn met het Parijs Akkoord van 2015? En welke sociale voorzieningen moeten worden opgenomen in het aanstaande regeerakkoord? In aanloop naar de verkiezingen op 17 maart 2021 nemen we jullie mee in een aantal belangrijke verkiezingsthema’s zoals bijvoorbeeld de woningmarkt, de energietransitie, LGTBQI+ vraagstukken en arbeidsongelijkheid. We gaan de thema’s inhoudelijk te lijf, afgewisseld met een aantal debatten, om de kiezer op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen binnen het politieke landschap.

Deze programmareeks gaat over