WeMakeThe.City is het festival dat stad en ommeland beter maakt. In 2018 en 2019 met grote manifestaties in Amsterdam en de metropoolregio, nu in 2021 en 2022 met een langlopend programma WeMakeThe.City Green in het kader van Floriade Amsterdam – Almere 2022. Ruim een jaar lang in Almere, Amsterdam en op andere plekken in de regio; in de provincies Flevoland en Noord-Holland. Met lezingen, talkshows, workshops, expedities, exposities, filmvertoningen en veel storytelling voor een breed publiek.

WeMakeThe.City is een initiatief van Gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam Economic Board, Amsterdam Smart City, AMS, Hogeschool van Amsterdam en Waag naar aanleiding van het door de stad Amsterdam in 2016 in Brussel winnen van de iCapital Award (Innovatiehoofdstad van Europa). WeMakeThe.City Green wordt gerealiseerd door Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) en Avanti (Almere) op initiatief van de gemeentes Almere en Amsterdam, met het accent op het thema: The Voice of Urban Nature.

Waarom?
Stedelijke regio’s, en in het bijzonder Metropoolregio Amsterdam, groeien nog steeds onstuimig en de corona-pandemie heeft de grote maatschappelijke uitdagingen nog manifester en zichtbaar gemaakt. Urgente vraagstukken met betrekking tot gezondheid, klimaat, voedsel, biodiversiteit, energie, veiligheid, bouwen en betaalbaar wonen eisen alle aandacht op. Opgaven die omvangrijk en complex zijn en die alleen door intensieve samenwerking tussen belanghebbende partijen in stad en regio en met innovatieve oplossingen kunnen worden opgelost. WeMakeThe.City informeert en inspireert, maakt ontwikkelingen zichtbaar, toont innovaties, laat koplopers aan het woord en verbind beleid, onderzoek en praktijk. Leidend daarbij is de vraag: in wat voor een stad willen wij leven over vijf, tien, twintig jaar?

Klik hier voor de website van WeMakeThe.City Green!

WeMakeThe.City Green
De grootste uitdaging in de komende decennia is om de dichtbebouwde en drukke stad te vergroenen, meer duurzaam, klimaatadaptief, circulair, energieneutraal en gezond te maken voor iedereen. Het programma en het online platform WeMakeThe.City Green is gericht op het concrete handelingsperspectief, op het zelf doen. Hoe kan jij (en jouw buurt, bedrijf, organisatie, instelling of vereniging) bijdragen aan de groene stad van de toekomst?

Ervaringsdeskundigen geven workshops over het wat en hoe en met expedities, tours en rondleidingen laten we zien dat het niet alleen anders en beter kan, maar ook over dat het al gebeurt. Op het gebied van bouwen met hout, Provincie Flevolandgerecycelde of biobased materialen zoals dat reeds in Almere en Amsterdam plaatsvindt. Of lokale regenopvang en waterberging, biovergisters die groen gas voor de buurt opleveren en initiatieven die bijen, vogels en vlinders terugbrengen in het straatbeeld.

En WeMakeTheCity Green laat zien wat er in onze eigen steden, maar ook in andere Nederlandse, Europese en internationale steden al gebeurt op het gebied van ‘green placemaking’, stadslandbouw, groene balkons en tuinen, tegels eruit-groen erin, voedselbossen, school- en volkstuinen, groene gebouwen en -gevels, groene daken en de natuur weer terug in de stad brengen. En op regio niveau met onder andere de Stelling van Amsterdam, waterprogramma’s, de groene scheggen en stadsparken. We verbinden daarbij het super lokale, het regionale, nationale en het mondiale met elkaar.

Voor wie?
Jong en oud, burger en ondernemer, wetenschapper en ambtenaar, student en leerling, vrijwilliger en professional worden aangesproken om deel te nemen en uitgenodigd bij te dragen aan de vergroening van onze steden en het ommeland van onze metropoolregio. Vanuit de verhalen en activiteiten van al deze mensen, in al hun hoedanigheden, wordt iedereen deelgenoot en mede-eigenaar gemaakt van het gedachtegoed van WeMakeThe.City Green.

Partners
Voor meer informatie, inspiratie en de groene agenda:
LIVECASTS