Stad in Spagaat


Over macht, onmacht én overmacht van professionals en bestuurders ten tijde van corona.

Met de reeks ’Stad in Spagaat’ bieden we als het ware een digitale reflectieruimte waar Amsterdammers, ervaringsdeskundigen, professionals, ondernemers, bestuurders en wetenschappers met elkaar in gesprek kunnen over bestuurlijke dilemma’s tijde van (de corona)crisis. Een plek waar inzichten en uitdagingen gedeeld kunnen worden. Over thema’s als onderwijs, dak- en thuisloosheid, informele zorg, economie en armoede en schulden.