Van de ene op de andere dag gingen we eind maart de ‘intelligente’ lockdown in. Scholen, dagbesteding en inloophuizen sloten de deuren. Naarmate de lockdown voortduurde, namen de zorgen om eenzaamheid, huiselijk geweld en ‘verdwenen’ kinderen toe. Kortom: de eerste weken van de coronacrisis brachten een heleboel bestuurlijk dilemma’s met zich mee. Deze dilemma’s hebben we onder de loep genomen in de reeks ‘Stad in Spagaat’. We gingen in gesprek met bestuurders, professionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Nu de samenleving weer langzaam van het slot gaat, maken we de balans op: wat zijn de ingrediënten voor een veerkrachtig herstel van de stad?

In de reeks ‘Stad in Spagaat’ hebben we de afgelopen weken de macht, onmacht en overmacht van bestuurders en professionals onderzocht. In zes afleveringen hebben we zes verschillende thema’s behandeld: onderwijs, dakloosheid, thuiszorg, economie, armoedebestrijding en huiselijk geweld. We hebben gezien dat op de verschillende thema’s kwetsbaarheid en veerkracht lokaal samenkwamen. In deze livecast gaan we daarom op zoek naar veerkrachtige oplossingen voor de wicked problems die corona zichtbaar heeft gemaakt cq. heeft uitvergroot

Dit programma is ontwikkeld door
Joline Rodermans
Programmamaker Sociale Stad
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksStad in Spagaat

Een digitale reflectieruimte waar Amsterdammers, ervaringsdeskundigen, professionals, ondernemers, bestuurders en wetenschappers met elkaar in gesprek kunnen over bestuurlijke dilemma’s tijde van (de corona)crisis.