De klimaatcrisis is een urgent wereldwijd probleem dat een feministische aanpak vereist om het op te lossen. Deze crisis komt voort uit een achterhaald economisch en koloniaal systeem dat ongelijkheid en verwoestende klimaatverandering op alle vlakken in de hand werkt. Zoals al eeuwenlang gebeurt, worden vrouwen en gemeenschappen die het hardst worden geraakt, systematisch genegeerd in de zoektocht naar oplossingen.

ActionAid organiseert dit najaar voor de derde keer de Feminist Climate Academy, een programma waarin we jonge mensen klaarstomen om in actie te komen voor het klimaat. Tijdens de Academy gaan we dieper in op klimaatrechtvaardigheid vanuit feministisch perspectief en kijken we naar hoe verschillende vormen van ongelijkheid overlappen en elkaar versterken. Hierbij zetten we het werk en de visies van vrouwen uit het mondiale Zuiden centraal.

Een belangrijk onderdeel van de Academy zijn drie Engelstalige informatieve sessies in Pakhuis de Zwijger, gevolgd door een groots klimaatdebat als afsluiting in het Nederlands. Iedereen is welkom bij alle sessies, niet alleen onze deelnemers.

Dit jaar zullen de sessies de volgende onderwerpen tackelen: waarom gendergelijkheid essentieel is voor klimaatrechtvaardigheid, hoe klimaatfinanciering zou moeten en kunnen werken, en de (on)rechtvaardige energietransitie. Sprekers uit alle hoeken van de wereld komen fysiek of digitaal naar Pakhuis om hun expertises, ervaringen en wijsheid te delen. Hoewel de problemen van de klimaatcrisis groot zijn, zijn er oplossingen te vinden. Laat je inspireren door ActionAid’s Feminist Climate Academy!

Ontwikkeld door
Rico Disco
Partners