Er gebeurt veel op de Zuidas. Plannen worden gemaakt en nieuwe gebouwen schieten uit de grond omhoog. De skyline van de Zuidas verandert. In dit tweede deel van Zuidas van Morgen gaan we enkele projecten langs op die zich gaan manifesteren op de Zuidas. Wat houden deze projecten in? Hoe gaan deze gebouwen er uit zien? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor dit deel van de stad?

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

De Zuidas breidt uit en zal in de komende jaren duizenden nieuwe mensen trekken voor wonen en werken. Deze uitbreiding gaat gepaard met nieuwe architectuur. Verschillende grootschalige nieuwbouwprojecten zullen het beeld van de Zuidas in de komende jaren doen veranderen. Samen kijken we naar de omvang en betekenis van deze projecten. Zo zal Ruth Jansen (verbindingsmakelaar bij Zuidas Today) met ons een blik werpen op de verbinding tussen de nieuwbouw en de ziel van de Zuidas en kijkt Eline Kik (Directeur Green Business Club) naar hoe de nieuwbouwprojecten bijdragen aan de verduurzaming van de Zuidas. De volgende projecten geven we daarbij extra aandacht:

Valley & Tripolis

Deze twee monumentale projecten worden in de toekomst een plek waar kleine en grote bedrijven zich zullen vestigen, een hapje gegeten kan worden en waar iedereen van groen kan genieten. In Valley zijn de laatste nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid, technologie en gezondheid geïntegreerd en wordt door de mix van functies een voorbeeld van de ambitie om de Zuidas een plek voor wonen, werken en verblijf te maken. Gijs Rikken (Architect bij MVRDV) zal meer vertellen over het ontwerp en de afwegingen die daarbij gemaakt zijn. Naast Valley neemt MVRDV ook de opgave van het Tripolis Park op zich waarbij de uitdaging was om groen in de reeds gebouwde omgeving te integreren. Het Tripoli complex zal zelf uitgroeien tot een bruisende stadscampus waar later ook woningen aan toegevoegd zullen worden. We bespreken de uitdagingen en kansen als gevolg van multifunctioneel bouwen.

De Puls

Ook de Puls wordt een voorbeeld van het combineren van functies in een complex. Veel ruimte voor (huur)woningen wordt geboden, terwijl ook hier retail, horeca en cultuur samenkomen. Daarnaast is het gebouw zelfvoorzienend, energieneutraal en zal er een uniek stadsbos op 35 meter hoogte aangelegd worden door het verbinden van twee torens. Aangezien de gemeente op de begane grond een bos aanlegt met een grote biodiversiteit, kan er op grote schaal geprofiteerd worden van de vergroening. We praten met Marc Vriens, ontwikkelmanager bij VORM Holdings, de ontwikkelaar van het project, over de ambities en kansen van dit nieuwe complex.

© VORM

Crossover

Crossover is een ambitieus project van gebiedsontwikkelaar AM waar woningen, kantoorpanden en culturele voorzieningen samen in een gebouw gebracht worden. Belangrijke eisen zijn gezondheid en well-being die door het vele daglicht, de goede luchtventilatie en de aanwezigheid van groen nagestreefd worden. Hieronder valt ook het oplossen van geluidshinder door het ingenieuze gevelontwerp. 120 sociale huurwoningen zullen in het gebouw voor starters en statushouders een thuis bieden. Raymond Stijkel (Ontwikkelingsmanager bij AM) vertelt over de realisatie van het project en wat dit het stadsdeel gaat bieden.

De RAI

Ook rondom de Zuidas wordt er vernieuwd. Op de huidige parkeerplaats van de RAI komen honderden woningen. Waar het nu soms nog als een eiland wordt gezien, zullen de verbouwingen en de komst van een tunnel voor het vrachtverkeer de RAI onderdeel van de buurt maken. Ook hierbij staan verduurzaming en verbinding met het groen van het Beatrixpark centraal. Paul Riemens (Directeur Congrescentrum RAI) zal de geplande verbouwingen verder toelichten en deze samen met de verbouwingen in de Zuidas in de bredere context van Amsterdam plaatsen.

Zuidasdok

Als een enorm infrastructureel project zorgt de Zuidasdok ervoor dat de Zuidas beter verbonden wordt met de rest van het noordelijke deel van de Randstad, zowel met de auto als openbaar vervoer. Het station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid, de A10 gaat ondergronds en knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden heringericht, net als de openbare ruimte rond het station. Jeroen van Schooten (Directeur Team V Architectuur) vertelt over de plannen en wat deze voor de bereikbaarheid van het stadsdeel betekenen.

© Zuidas

DossierAmsterdam van morgen
Leefbaar