Sinds vele mensen op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraïne, stellen tienduizenden Nederlanders hun zolder, tuinhuis of B&B beschikbaar. Ook de overheid zet zich volop in om particulieren hierbij te helpen. Zo worden uitkeringsgerechtigden niet meer gekort op hun uitkering als ze een vluchteling uit Oekraïne in huis nemen. Op dit moment laten we als samenleving zien waar we voor staan: mensen zonder huis laten we niet aan hun lot over, we geven massaal thuis. Vanavond gaan we in gesprek over hoe we deze kracht van thuisgeven in de toekomst kunnen versterken. Niet alleen voor mensen uit Oekraïne, maar voor iedereen zonder thuis.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Programmablok I

Sinds de start van de oorlogssituatie in Oekraïne is het aantal gastgezinnen in Nederland dat een kamer beschikbaar stelt enorm toegenomen. Hoe houden we die warmte vast voor iedereen zonder thuis? Aan de hand van de actualiteit en ervaringsdeskundigheid gaan we in gesprek over wat er nodig is om dak- en thuisloosheid tegen te gaan. We maken kennis met TakeCareBnb en het jongerenpanel De Derde Kamer.

Programmablok II

Aan de hand van bestaande initiatieven Kamers met Aandacht en Onder de Pannen gaan we in gesprek over de kracht van thuis geven. Wat betekenen deze initiatieven voor de huurders en verhuurders van kamers? Waar zitten de knelpunten? Wat en wie is er nodig om de kracht vast te houden? Aan tafel schuiven Bianca van der Neut (oprichter Kamers met Aandacht) en Marit Postma (manager Tijdelijk Wonen bij de Regenboog Groep). Ook maken we kennis met een duo huurder en verhuurder van Onder de Pannen.

Met in dit blok

Programmablok III

Hoe houden we die kracht van thuis geven nu blijvend vast en welke drempels moeten daarvoor overwonnen worden? We gaan daarvoor in gesprek over wat politici, beleidsmakers, hypotheekverstrekkers en woningbouwcorporaties kunnen bijdragen. Wat gebeurt er al en waar wordt tegenaan gelopen om de initiatieven te ondersteunen? In dit panel zijn zowel woningcorporaties als de landelijke politiek vertegenwoordigd.

PODCAST ‘Alle jongeren een thuis’

In deze aflevering spreken Kansfonds en Instituut voor Publieke Waarden met Miranda van der Deijl, projectleider bij Kamers met Aandacht. Met het motto om geen kamer onbenut te laten, zoekt zij naar leegstaande kamers bij particulieren. Miranda vertelt hoe mooi het is als mensen hun huis openstellen voor jongeren die een kamer met aandacht hard nodig hebben. Daarnaast vertelt ze hoe Kamers met Aandacht bureaucratische hobbels overwint.

@ Kansfonds en Instituut voor Publieke Waarden