De Stad

Aftrap Jaar van de Ruimte

Een pre-startbijeenkomst voor het Jaar van de Ruimte 2015: Wie maakt Nederland?
maandag 15 dec 2014, 19.00
ma 15 dec 2014, 19.00
Grote zaal
Reageer

Nederland staat voor nieuwe opgaven die gevolgen hebben voor onze ruimtelijke ordening; denk aan klimaatverandering, demografische krimp, energietransitie, het groeipotentieel van de internet-economie en de effecten van technologische innovatie. We zijn trots op ons land en onze planningstraditie, maar hoe formuleren we de antwoorden voor de vragen van de toekomst? Het is hoog tijd voor een breed maatschappelijke en vakmatige dialoog over de ruimtelijke inrichting van Nederland: Wie maakt Nederland.

Op 15 Januari 2015 vindt de startbijeenkomst plaats in de Beurs van Berlage, maar voordat het zover is komen we eerst met een groot aantal ‘landmakers’ uit ons land bij elkaar. Wie maakt Nederland in de toekomst? En wat zijn dan de ruimtelijke opgaven waaraan gewerkt wordt in opmaat naar 2040? Dat zijn vragen die we met het Jaar van de Ruimte willen verkennen.

Als we het over de toekomst hebben dan zijn er tal van ontwikkelingen die onzeker zijn. Om richting te geven aan de verkenning van de toekomst zijn de volgende toekomstperspectieven geformuleerd waar deze onzekere ontwikkelingen op verschillende manieren in terugkomen. Deze toekomstperspectieven zijn: Nederland Productieland, Nederland Netwerkland, Nederland één grote stad?, Nederland Kringloopland en Nederland Groen-Blauw.

Tijdens de avond worden de toekomstperspectieven belicht door spraakmakende makers van ons land. We zetten daarmee de eerste stappen richting het bouwen van de community rondom de perspectieven. Kom langs, laat je horen en bouw mee aan de community: Wij maken Nederland!

maandag 15 dec 2014, 19.00
Grote zaal