Potentieel kan er op het water in Nederland heel veel worden gebouwd. Echter, dit gebeurt nog veel te weinig. Het huidige beleid, de businesscase en wet- en regelgeving sluiten niet goed aan om grootschalige waterwijken mogelijk te maken. Gelukkig is een groep koplopers bezig hier verandering in te brengen. Daarnaast zijn Water en Bodem steeds sturender binnen ruimtelijke ordening wat inhoudt dat we meer ruimte moeten gaan maken voor het water in ons land. Dat biedt kansen! Welke vormen van bouwen op het water zijn er mogelijk: op rivieren, in de nabijheid van de stad en op zee? En welke bestuurlijke kracht is er nodig om wonen en werken op het water te stimuleren? In gesprek met belanghebbenden en experts over deze opgave, over kansen en barrières.

Over de sprekers

Welmoed Visser is expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart en tevens werkzaam als coördinator gemeenten NOVEX-gebied Groene Hart, een werkorganisatie van het Bestuurlijke Platform Groene Hart. In een artikel op gebiedsontwikkeling.nu schreef Welmoed een analyse over wanneer we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, kunnen verwachten en hoe het er voor staat met het concept drijvende waterwijken in het Groene hart.

Albert Takashi Richters is Partner & Architect bij Powerhouse Company. Hier heeft hij onder andere Floating Office Rotterdam (FOR) ontwikkeld. Het markeert het begin van de grotere herontwikkeling van de Rotterdamse Rijnhaven. Binnen deze ontwikkeling weerspiegelt FOR de missie van zijn hoofdgebruiker, het Global Center on Adaptation (GCA), dat het hoofdkantoor van dit mondiale topkenniscentrum huisvest. Het is een klimaatbestendig gebouwen is energiepositief, CO2-negatief en als het waterpeil stijgt als gevolg van de klimaatverandering, blijft het drijven. Ook is FOR bekroond door platforms als FRAME, MIPIM/Architectural Review, World Architecture Festival en Architectenweb.

Tom Schoenmaker is gebiedsregisseur ruimtelijke ontwikkelingen bij Waternet. Daarnaast heeft Tom voor vijf jaar als projectleider gewerkt voor het TKI onderzoeksproject Klimaatwerk in uitvoering en het RAAK-Publiek onderzoek De Infiltrerende Stad. Hiervoor was Tom 7,5 jaar werkzaam bij Gemeente Huizen als projectleider van integrale projecten in de openbare ruimte, verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanbesteding van projecten op het gebied van water & riolering, infra en groen. Daarnaast was hij beleidsadviseur water & riolering, aanjager voor een klimaatbestendig Huizen en projectleider van Operatie Steenbreek Huizen. Genoeg ervaring om mee te praten over bouwen op het water dit programma.

Rutger de Graaf is directeur en mede oprichter van Blue21, een bedrijf op het gebied van ontwerp, engineering en advies bij het realiseren van drijvende stedelijke en maritieme projecten. Een van hun grootste projecten is de Floating Cities. Er is een historische overeenkomst getekend die de ontwikkeling mogelijk maakt van de eerste drijvende stad in een lagune in Frans-Polynesië. Naast bouwen op zee heeft Blue21 ook te maken met drijvende huizen op stadwater, rivieren en meren. Al deze expertise neemt Rutger mee naar deze avond.

Lisa Gerards is Urban Designer en werkzaam bij Posad Maxwan strategy x design. Ze is medeschrijver van Drijvende Steden, een inspiratie- en handboek uitgegeven door Posad Maxwan. Hierin worden ambities, bouwstenen en casussen van drijvende steden beschreven. Met een ontwerpend onderzoek naar Drijvende Steden onderzochten ze hoe de complete stad ook op het water kan worden gemaakt. Deze avond kan Lisa haar bevindingen en kennis delen met ons over dit opgestelde handboek.

Willem Jan Landman is ontwikkelende architect en beroepszeiler. Hij noemt zichzelf een ‘sailing architect’ die zijn beide passies wist samen te brengen. Water en architectuur. Als architect en business developer heeft Willem Jan voor gerenommeerde architecten gewerkt en in 2018 zijn eigen onderneming opgericht. Vanuit zijn onderneming Sailing Architect werkt hij aan Business & Concept Development in de vastgoed sector en waaruit de ondernemingen Circular Floating Districts en Vloat zijn ontstaan. Met passie over water en architectuur heeft Willem Jan Landman met Hans de Groot het Platform Drijvende Waterwijken gestart.

Hans de Groot is de directeur van adviesbureau Taalkwadratuur in Amsterdam. Zijn academische achtergrond omvat studies in Nederlands aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Als voormalig hoofdredacteur van Het Houtblad heeft Hans een onschatbare hoeveelheid kennis, ervaring en waardevolle contacten opgedaan op het gebied van hout en houtbouw, zowel nationaal als internationaal. Zijn expertise strekt zich uit over de hele wereld. Gedurende zijn tijd bij Het Houtblad heeft Hans honderden artikelen geschreven over houtarchitectuur. Met al deze kennis over houtbouw heeft Hans de handen in één geslagen met Willem Jan Landman voor het Platform Drijvende Waterwijken.

ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.