Ruim één op de zes Amsterdammers leeft onder de armoedegrens, terwijl het aantal miljonairs in de stad verdubbelde. Er is een lerarentekort van 706 fte in de stad (706 fulltime leraren). En er staan 300 Amsterdamse kinderen op de wachtlijst voor jeugdzorg en speciaal onderwijs. Zomaar een greep uit de actuele onderwerpen die de aandacht van Marjolein Moorman vragen, wethouder in Amsterdam sinds 2018. Deze avond gaan we met de wethouder in gesprek over haar drijfveren, blikken we terug op vijf jaar wethouderschap en kijken we vooruit. Want hoe gaan we de grote verschillen tussen arm en rijk tegen in deze stad? Hoe zorgen we ervoor dat we écht inzetten op armoedebestrijding en bestaanszekerheid in plaats van allerlei complexe armoederegelingen? Hoe zetten we verder in op kansengelijkheid in het onderwijs? Hoe gaan we het lerarentekort tegen? En hoe ziet zij de toekomst van jeugdzorg voor zich? Kortom: wat kunnen we de komende jaren van de wethouder verwachten? In gesprek met de wethouder, experts en het publiek.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over het programma

In dit programma gaan we een uur in gesprek met wethouder Marjolein Moorman. Tijdens dit uur zijn er drie sprekers een bijdragen leveren op drie verschillende onderwerpen: bestaanszekerheid, jeugdzorg en onderwijs. Na het eerste uur is er ruimte voor de zaal om in gesprek te gaan met de wethouder.

Met bijdragen van

Lucia Martis, één van de sleutelfiguren in Zuidoost en ondersteunt bewoners in bestaanszekerheid. Met haar stichting Profor, die ze in 1997 oprichtte, helpt ze etnische minderheidsgroepen (in het bijzonder Antillianen, Arubanen en Spaanstaligen) met o.a. zelfredzaamheid en schuldhulp. Laagdrempeligheid staat centraal in de aanpak van Lucia Martis & Profor.

Noah van der Zande, ervaringsdeskundige in de jeugdzorg, trainer bij ExpEx (platform dat de jeugdzorg wil verbeteren vanuit het perspectief van de jongeren zelf) en ambassadeur bij Levvel (specialistische jeugdhulp en jeugdGGZ in Amsterdam en omgeving).

Aruna Hoofs is docent Nederlands op het vmbo in Amsterdam, op het Mediacollege. Daarnaast richtte ze Kansengelijkheid in het onderwijs op, een platform met portretten van onderwijsprofessionals die hun ideeën over kansengelijkheid in het onderwijs delen.

Dit programma is ontwikkeld door
Joline Rodermans
Programmamaker Sociale Stad
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
Mediapartner
ProgrammareeksIn gesprek met