De afgelopen jaren hebben kunstenaars een grotere rol gekregen bij maatschappelijke vraagstukken. Het kabinet heeft bijvoorbeeld een pilotprogramma genaamd ‘Ontwerpende Aanpak’ gelanceerd, waarvoor de komende 3 jaar maar liefst 9 miljoen beschikbaar is gesteld. Dat is een flinke blijk van waardering voor kunstenaars, maar wat betekent deze erkenning eigenlijk in een tijd waarin de markt als de ultieme oplossing wordt gezien en er veel is bezuinigd? Laten we ook eens kijken naar de niet-financiële voordelen voor kunstenaars. Welke symboliek schuilt er achter deze erkenning? Hoe worden machtsverhoudingen bevraagd en welke verantwoordelijkheid hebben kunstenaars bij maatschappelijke vraagstukken? Kortom, wat betekent deze investering voor de toekomst van de kunsten(aar)? Deze avond gaan we met ontwerpers, kunstenaars, makers, wetenschappers en docenten in gesprek over het toekomstperspectief.

Over de sprekers

Christine Delhaye is universitair docent Cultuurtheorie en -beleid aan het programma Culturele Studies, afdeling Kunst en Cultuur van de UvA. Naast cultuurtheorie doceert ze sinds 2012 modegeschiedenis en -theorie. Haar onderzoeksgebieden omvatten culturele globalisering en stedelijke culturen, modestudies.

Tabo Goudswaard is kunstenaar, onderzoeker, mede-auteur van het boek ‘Maakkracht’, en sociaal ontwerper. Zijn Social Design Studio ontwerpt nieuwe manieren om naar maatschappelijke problemen te kijken. Hij zoekt aansluiting bij het dagelijks gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven, die zowel met deelnemers worden gedeeld als samen met hen worden geproduceerd. Het is zijn overtuiging dat creatieve professionals een cruciale rol kunnen spelen bij het vormgeven van samenlevingen.

Wina Smeenk is empathisch Co-Design professional bij Wien’s, Lector Societal Impact Design bij hogeschool inHolland, Auteur van Shake it! en Keynote en TEDx speaker. Ze zet zich onder meer in voor het Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam, het SLUISlab en het Sustainable Media Lab. Met als doel: een inclusieve en leefbare samenleving en stad.

Melle Smets is actief als onderzoeker, kunstenaar en criticus, gespecialiseerd in het creëren van nieuwe ontmoetingsplaatsen in de openbare ruimte. Daarbij gaat hij uit van bestaande sociale structuren en lokale gebruiken. Deze relaties met de leefomgeving roepen volgens hem vragen op over identiteit, eigendom en gemeenschap. Hij onderzoekt en beantwoordt die vragen terwijl hij zoekt naar het fundament van een goed functionerende samenleving.

Ruben Pater is een ontwerper en visueel verslaggever. In zijn werk vertelt hij verhalen over complexe geopolitieke onderwerpen. Hij probeert de publieke opinie te beïnvloeden door verhalen visueel te vertalen die normaal onderbelicht blijven, omdat ze gevoelig liggen of niet winstgevend zijn. Onder de naam ‘untold stories’ zoeken zijn projecten naar nieuwe relaties tussen grafisch ontwerp en journalistiek.

Dario Goldbach verzorgt de afsluiting van de avond. Hij wil boeken schrijven voor mensen die niet lezen. Tijdens de pandemie publiceerde hij, samen met zijn bondgenoten van het Haagse Cultuurbordeel PIP, de novelle Vier Weekenden, die De Arbeiderspers op zijn spoor bracht. De Man die Alles Had is zijn officiële literaire debuut en wordt verwacht op 13-06-2023.

Dit programma is ontwikkeld door
Roy Liemborg
Stagiair Sociale Stad
De moderator van dit programma is
Romy Heymans
Hoofdredacteur