Water en voedsel zijn essentieel voor het leven op aarde. Voor ons als mensheid, maar ook voor de aarde zelf. Op dit moment heeft de manier hoe wij ermee omgaan vooral negatieve effecten op onze planeet, biodiversiteit en natuur. Dat kan niet langer. In deze WDE Talk vragen we ons daarom af hoe we onze planeet in de toekomst kunnen veiligstellen en onze systemen zo kunnen hervormen dat ze bijdragen aan een gezonde aarde. Evelien de Olde, onderdeel van het team dat de prijswinnende Voedselvisie 2050 formuleerde, sluit aan als expert op het gebied. Zij zal vertellen over een nieuwe kijk op voedsel waarbij de draagkracht van de planeet centraal staat: niet langer zullen we produceren wat wij willen eten, maar eten wat de aarde ons kan bieden.

Eten wat de pot schaft dus. Daarnaast is het sociale fundament een belangrijke ondergrens; hierbij staan een eerlijk inkomen voor de boer, een eerlijke prijs, veilige omstandigheden en dierenwelzijn centraal. Welke rol spelen ontwerpers vervolgens bij het (her)overwegen en (her)ontwerpen van onze manier van produceren en consumeren? Hoe laat creatieve industrie de tekortkomingen van huidige systemen zien? En hoe kan innovatieve ontwerpkracht een uitweg bieden?

Embassy of Food

Het wereldwijde voedselsysteem is verantwoordelijk voor maar liefst een kwart van de broeikasgassen die zorgen voor klimaatverandering. Als tweede landbouwexporteur van de wereld kan Nederland niet anders dan kritisch kijken naar deze grootschalige productie. Binnen food design wordt er al jarenlang gekeken naar maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, food waste, reststromen en eiwittransitie. Ontelbare projecten werden geïnitieerd met het oog op het voedselsysteem, het milieu en de rol van de consument.

Wat gebeurt er eigenlijk met al deze food design projecten? Lang niet altijd vinden de veelbelovende projecten hun weg naar de producent, de markt en uiteindelijk naar de koper. Hoe komt dat? En wat kunnen we doen om deze projecten wél verder te brengen? Dat zijn de vragen die dit jaar centraal staan voor embassy-curator Annelies Hermsen. Waarom lukt het niet altijd om op te schalen, en is dat überhaupt wel wenselijk voor elk project? Hoe kunnen we de rol en urgentie van food designers in het voedselsysteem versterken? Hoe brengen we een project van ‘leuk concept’ naar succesverhaal om écht impact te maken?

Embassy of Water

Ook de Embassy of Water richt zich op het zorg dragen voor een betere en gezondere planeet, maar dan vanuit het perspectief van water. De huidige klimaatcrisis vraagt om een andere manier van omgaan met water. Als we een betere wereld willen creëren voor onszelf en onze kinderen, moeten we ook onze relatie met water herzien. Hoe gaan we weer in harmonie samenleven met water, en hoe geven we water weer een respectabele en centrale rol in de samenleving?

In het oude India wisten mensen hoe ze moesten samenleven met water. Indrukwekkende watertempels stonden in het midden van een gemeenschap, voor iedereen, van iedereen en met respect voor het water. De Embassy of Water plaatst de mens weer terug in het natuurlijke water-ecosysteem en laat zien dat de watertransitie meer is dan vasthouden, vertragen en infiltreren. We maken een omslag in hoe we omgaan met water: van product om te gebruiken naar levend element waarmee we weer leren samenleven. Hoe ontwerpen we ons watergebruik, zodat we bewust en zuinig kunnen omgaan met drinkwaterbronnen, maximaal gebruik kunnen maken van regenwater, het water leren hergebruiken en uiteindelijk weer schoon en dankbaar teruggeven aan de natuur?

World Design Embassies

Deze uitzending is onderdeel van de reeks WDE Talks, georganiseerd door World Design Embassies, een programma van Dutch Design Foundation. Binnen de verschillende Embassies denken allianties van partners na over maatschappelijke uitdagingen, zoals vraagstukken omtrent de circulaire economie, mobiliteit, gezondheid, voedsel, water en veiligheid. Samen met ontwerpers wordt er gewerkt aan oplossingen en nieuwe perspectieven voor de wereld van morgen.

Partners Embassy of Food

Partners Embassy of Water

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Luuk Heezen
ProgrammareeksWorld Design Embassies

World Design Embassies, een programma van Dutch Design Foundation, zet ontwerpkracht in bij het ontwikkelen van nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen voor maatschappelijke uitdagingen. Met allianties van partners werken we in ambassades van de toekomst aan thema’s als gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en inclusiviteit. World Design Embassies is een jaarrond programma met een hoogtepunt tijdens Dutch Design Week. Binnen deze reeks WDE Talks bekijken we samen met de ontwerpers, experts en partners van World Design Embassies de wereld van morgen en onderzoeken we de rol van design in het ontwikkelen van deze nieuwe vergezichten.