Het vergroten van eigenaarschap en zeggenschap van bewoners is een van de speerpunten van het huidige coalitieakkoord van Amsterdam. Vanuit die ambitie is de gemeente een paar jaar geleden gestart met buurtbudget-pilots. Hart voor de K-Buurt (Amsterdam Zuidoost) is een bewonersplatform dat door deze financiering vleugels kreeg en daadwerkelijk invloed en beslissingsmacht voor bewoners realiseert, aldus een nieuw rapport van Movisie. Toch heeft de gemeente de financiering voor Hart voor de K-Buurt per 1 januari stopgezet waardoor het voortbestaan van de organisatie onder druk staat. Wat is het belang van structurele (financiële) ondersteuning voor bewonersnetwerken zoals Hart voor de K-Buurt en hoe organiseren we dat?

Over de sprekers

Mike Brantjes is coördinator van buurtplatform Hart voor de K-buurt in Amsterdam Zuidoost. Hart voor de K-Buurt – gestart om het buurtplein in K-Midden te behouden en bekend van de participatiestaking in 2018 – is inmiddels uitgegroeid tot een veelzijdig buurtplatform. De afgelopen jaren deden zij mee in het buurtbudgetten traject van de Gemeente Amsterdam. Op 1 januari 2021 werd de financiering voor het buurtplatform stopgezet. Wat zijn de gevolgen? Wat heeft buurtplatform Hart voor de K-Buurt nodig voor een duurzame toekomst? En wat kan de rest van de stad hiervan leren?

Dirk de Jager is lid van het dagelijkse bestuur in Zuidoost. Hoe kijkt hij aan tegen de toegevoegde waarden van buurtplatformen zoals Hart voor de K-Buurt en de financiering daarvan?

Lou Repetur & Krista van Mourik zijn de auteurs van het rapport ‘Versterken van inclusieve burgermacht’ van Movisie dat onlangs werd gepubliceerd. In deze publicatie wordt de werkwijze en context van Hart voor de K-buurt uitgewerkt als goed voorbeeld. Wat is inclusieve burgermacht? Hoe versterken we het? Waarom is buurtplatform Hart voor de K-Buurt zo’n goed voorbeeld? En welke concrete lessen vloeien er voort uit het onderzoek?

Jazie Veldhuyzen (BIJ1), Sheher Khan (DENK) & Tiers Bakker (SP) zetten zich in als gemeenteraadsleden (achter de schermen) voor Hart voor de K-Buurt. Waarom vinden zij structurele financiële ondersteuning voor buurtnetwerken als Hart voor de K-Buurt zo belangrijk en hoe zouden we dit volgens hen moeten organiseren?

Dit programma is ontwikkeld door
Joline Rodermans
Programmamaker Sociale Stad
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksOngedeeld Verbonden

In de snelgroeiende stad zien we de kloof tussen arm en rijk groeien. Niet alle Amsterdammers hebben dezelfde kansen. Een jaar van Covid-19 en Black Lives Matter protesten maakten dat nog eens extra duidelijk. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van de voedselbank, gezondheidsverschillen tussen buurten zijn groot en nemen toe en huizenprijzen rijzen de pan uit. Ongedeeld Verbonden is een reeks over hoe we ongelijkheid in stad en samenleving tegengaan. Vanuit een integrale visie onderzoeken we hoe achterstanden ontstaan, wat de gevolgen zijn en bovenal wat we eraan kunnen doen om ongelijkheid tegen te gaan.