Wil je weten wat er te kiezen valt als het over werk en zekerheid gaat? Dan is dit het debat dat je niet wil missen. Er staat veel op het spel tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. Belangrijke beleidsbeslissingen over de hervorming van de arbeidsmarkt zijn immers doorgeschoven naar een volgend kabinet. De ‘kleur’ van dat kabinet wordt dan ook zeer bepalend voor het beleid ten aanzien van werk en zekerheid.

Een verkiezingsdebat in samenwerking met de Werkvereniging* over de toekomst van de arbeidsmarkt onder leiding van Roos Wouters (directeur van de Werkvereniging) en Martijn Aslander (essayist en Stand-Up filosoof). Politici als Judith Tielen (VVD), Gijs van Dijk (PvdA) en Hilde Palland (CDA) zullen de verschillende standpunten van hun partij toelichten ten aanzien van het moderniseren van de arbeidsmarkt en het socialezekerheidsstelsel. Waar staan zij ten aanzien van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Wat moet er volgens hen gebeuren om mensen zowel werk als zekerheid te bieden. En hoe willen zij ervoor zorgen dat alle werkenden wendbaar en weerbaar worden?

Bekijk hier hoe de verschillende partijen scoren op de Modern Werkenden Meetlat van de Werkvereniging.

*De Werkvereniging is het grootste belangenplatform voor zelfstandig professionals én andere Modern Werkenden. Er zijn nu zo’n 3,5 miljoen Modern Werkenden, die niet in een traditioneel hokje passen. De Werkvereniging geeft hen een stem.

De moderator van dit programma is
Roos Wouters
Voorzitter van de Werkvereniging