This event will be presented partly in Dutch and partly in English. English translation below.

Wie is jouw held? Wat is jouw strijd? Wat betekenen de woorden ‘vrijheid’ en ‘verzet’ voor jou? Deze vragen werden aan bewoners van de verzetsheldenbuurt in Slotermeer gesteld. Verhalenproject Verzet toont in woord en beeld de gesprekken die fotograaf William Lounsbury, journalist Shirley Brandeis en verhalenverteller Fouad Lakbir met bewoners voerden. Gedurende deze avond verkennen we met elkaar – in woord, beeld en met muziek – wat ‘verzet’ voor ons betekent in deze tijd. Met deze avond sluiten we deze tentoonstelling bij New Metropolis Nieuw-West feestelijk af.

Who is your hero? What is your struggle? What do the words ‘freedom’ and ‘resistance’ mean to you? These questions were presented to residents of the resistance heroes neighbourhood (verzetsheldenbuurt) in Slotermeer. The story project Resistance (Verzet) shows with words and images the conversations that photographer William Lounsbury, journalist Shirley Brandeis and storyteller Fouad Lakbir had with the residents. During this evening we will explore together – in words, images and with music – what ‘resistance’ means to us in the here and now.

De straten van de verzetsheldenbuurt in Amsterdam Nieuw-West zijn genoemd naar verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. De bewoners van deze buurt hebben verschillende associaties en herinneringen rondom het woord ‘verzet’. Hun eigen verhalen vergelijken zijzelf niet direct met de verhalen van toen. Toch zijn de moderne worstelingen soms op verassende wijze een echo van weleer.

De gesprekken en beelden die Shirley, Fouad en William hebben vastgelegd in dit project creëren een verbinding tussen verleden en heden. Ze laten zien dat we allemaal ons eigen verhaal van verzet hebben. Een verhaal dat het waard is om te delen.

The streets of the verzetsheldenbuurt in Amsterdam Nieuw-West are named after resistance fighters from the Second World War. The residents of this neighbourhood have different associations and memories regarding the word ‘resistance’. They don’t directly compare their own stories with the stories of the past. Yet current-day struggles sometimes echo the past.

The conversations and images that Shirley, Fouad and William have captured in this project create a connection between past and present. They show that we all have our own story of resistance; stories worth sharing.

Over de makers

Shirley Brandeis (Amsterdam, 1972) kwam als kleuter terecht in Slotermeer. Van de Westelijke Tuinsteden, dat tegenwoordig Nieuw-West heet, maakte ze haar werk. Als freelance tekstschrijver/fotograaf doet ze verslag vanuit de buurten. De Tweede Wereldoorlog speelt een rol in haar (familie)leven. Daarom neemt ze als docent kinderen mee op bezoek bij ouderen die de oorlog hebben meegemaakt en verzorgde ze in Slotermeer de biografieën bij de portretten van de verzetshelden.

Fouad Lakbir (Amsterdam, 1990) is geboren, en woont nog altijd, in de Kolenkitbuurt. Fouad vertelt verhalen vanuit de orale traditie, verzamelt verhalen die onvoldoende verteld worden en leert mensen hoe ze ook verhalen kunnen vertellen. Vanuit deze basis is hij mede-initiatiefnemer van het cultureel centrum MAQAM en heeft hij tentoonstellingen gecureerd voor het Amsterdam Museum en de Appel. Tot slot is hij mede-programmamaker van Verhalen uit Nieuw-West in opdracht van Pakhuis de Zwijger. Dit is een maandelijkse verhalenreeks die hij programmeert en presenteert.

William Lounsbury (VS, 1989) is freelance fotograaf en woont momenteel in Amsterdam. Zijn werk bestaat veelal uit portretfotografie. Hierbij wil hij altijd eerst het persoonlijke verhaal kennen. Dit maakt de verbinding tussen maker en onderwerp nog sterker en het uiteindelijke beeld nog mooier. Hier kun je meer van zijn werk vinden.

 

About the makers

Shirley Brandeis (Amsterdam, 1972) ended up in Slotermeer as a toddler. She made her work of the Westelijke Tuinsteden, which is now called Nieuw-West. As a freelance copywriter/photographer she reports from the neighbourhoods. The Second World War plays a role in her (family) life. That is why, as a teacher, she takes children on a visit to the elderly who have experienced the war and she provided the biographies for the portraits of the resistance heroes in Slotermeer.

Fouad Lakbir (Amsterdam, 1990) was born and still lives in the Kolenkitbuurt. Fouad tells stories from the oral tradition, collects stories that are not told enough and teaches people how to tell stories. From this base he is co-initiator of the cultural center MAQAM and has curated exhibitions for the Amsterdam Museum and de Appel. Finally, he is co-programmer of Stories from Nieuw-West, commissioned by Pakhuis de Zwijger. This is a monthly story series that he programs and presents.

William Lounsbury (US, 1989) is a freelance photographer and currently lives in Amsterdam. His work mostly consists of portrait photography. He always wants to know the personal story first. This makes the connection between maker and subject even stronger and the final image even more beautiful. You can find more of his work here.

ProgrammareeksNieuw-West in Beeld

Onder de noemer Nieuw-West in Beeld denken we na over de beeldvorming van dit Amsterdamse stadsdeel én gaan we er zelf actief mee aan de slag. Er bestaan veel beelden over Nieuw-West, positief en negatief. Het is dan ook een buurt met vele gezichten. We zien ook dat de stad constant aan het veranderen is. Wij vinden het belangrijk om hier bewust bij stil te staan en na te denken over hoe we dit stadsdeel vastleggen.