Voor een sterke pedagogische basis is samenwerking essentieel. Sinds een aantal jaren weten onderwijs, zorg, jeugdhulp, kinderopvang en ouders elkaar gelukkig steeds beter te vinden. Op allerlei niveaus wordt er hard gewerkt aan ontschotting en de interprofessionele en inclusieve samenwerking gaat steeds beter. Tijdens deze dialoogavond gaan we in gesprek over hoe je dat doet. Hoe maak je sterke en duurzame verbindingen tussen onderwijs, zorg, jeugd, kinderopvang en beleid? Hoe geven we de samenwerking vorm tussen ouders, jeugdigen en professionals? Hoe creëren we de infrastructuur die nodig is om de pedagogische basis te versterken? Kortom: hoe zorg je ervoor dat de eigen opdracht elkaars opdracht is?

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Over de sprekers

Tina van Wouw is schoolleider 4YOU ACADEMIE/Padvinder UNITED4EDUCATION en houdt zich als praktijkgerichte art-based buitenpromovendus bezig met interprofessionele en integrale samenwerking rondom jongeren. Ze doet onderzoek naar morele schade. Ze ontwierp ook het Samenwerkingsspel. Vanavond geeft ze een presentatie over veerkrachtige samenwerking en morele schade.

Nils Aukema is zelf een tijdje niet naar school gegaan en deelt vanavond zijn verhaal en zijn ervaring met (het ontbreken van) veerkrachtige samenwerking. Momenteel is hij actief bij Adviesraad EigenWijsheid en loopt stage in het onderwijs.

Elif Borucu is in haar professionele leven werkzaam bij het Ministerie van Justitie, maar zit vanavond aan tafel als ervaringsdeskundige ouder. Aan de hand van wat zij als ouder meegemaakt heeft met haar zoon in zijn weg van school naar werk, deelt ze haar ervaringen en visie op veerkrachtige samenwerking.

Allyssia Sevenhuijsen is schoolpsycholoog bij Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden. Als schoolpsycholoog zet ze zich in voor de begeleiding van jongeren op school, maar ook op beleidsmatig niveau.

Renate van der Mooren is bestuurder van Stichting Elan, bestaande uit acht scholen voor speciaal onderwijs voor kinderen met autisme.

Jolanda Verweij is procesbegeleider SOOS (sterke ondersteuning op school), bij het Samenwerkingsverband PPO-NK. Doel is jeugdzorg de school in brengen. Jolanda is projectleider onderwijs binnen SOOS.

Marjolein Smit-Arnold Bik is leidinggevende bij de politie, buurtbemiddelaar in haar vrije tijd en mede-auteur van het boek ‘We komen er wel uit – leer onderhandelen van een politieonderhandelaar’.

Margo Stolk is wethouder onderwijs, organisatie, communicatie en dienstverlening, maatschappelijk vastgoed, sport, kunst, cultuur en evenementen in Barendrecht voor de partij Echt voor Barendrecht.

Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksMet andere ogen

Met Andere Ogen is een landelijk netwerk van bestuurders, beleidsmakers, directieleden en professionals uit kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp die ernaar streven om beter samen te werken. De leden uit het netwerk zijn allemaal onderdeel van één ecosysteem rondom het kind dat als doel heeft de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Daarvoor is het nodig dat we elkaars taal leren verstaan, elkaars verhalen horen, ‘met andere ogen’ door elkaars bril leren kijken. In vele bijeenkomsten, werksessies en doe-dagen is een schat aan informatie verzameld die kan dienen als inspiratie- en kennisbron. Onderdeel daarvan zijn de dialoogavonden in Pakhuis de Zwijger waarop steeds één onderwerp vanuit verschillende perspectieven wordt belicht: vanuit de praktijk, het beleid en vanuit de wetenschap.