In een wereld waarin empathie, respect en ondersteuning essentieel zijn, staat mensgericht werken centraal. Het betekent het begrijpen van individuele behoeften en het creëren van een positieve, inclusieve omgeving. Maar hoe kunnen we deze menselijke benadering terugbrengen in het onderwijs, zorg, jeugdhulp en kinderopvang, maar ook in beleid? In onze drang om het goed te doen binnen het onderwijssysteem zijn we vast komen te zitten in patronen die onze menselijkheid overschaduwen. Het wordt steeds moeilijker om ons te ontdoen van deze patronen en om verbinding te maken met elkaar. Het is tijd om het systeem te buigen, zodat menselijkheid weer ruimte krijgt. Maar hoe implementeren we mensgericht werken binnen dit systeem? Hoe meten we succes wanneer we een andere kijk op onderwijs omarmen? En belangrijker nog, hoe kunnen we een cultuurverandering bewerkstelligen waarbij mensgericht werken de norm wordt?

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

We gaan in twee rondes in gesprek over mogelijke antwoorden op deze vragen tijdens deze dialoogavond. Samen gaan we op zoek naar inspiratie, inzicht en concrete stappen richting een onderwijsomgeving waar menselijkheid voorop staat.

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksMet andere ogen

Met Andere Ogen is een landelijk netwerk van bestuurders, beleidsmakers, directieleden en professionals uit kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp die ernaar streven om beter samen te werken. De leden uit het netwerk zijn allemaal onderdeel van één ecosysteem rondom het kind dat als doel heeft de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Daarvoor is het nodig dat we elkaars taal leren verstaan, elkaars verhalen horen, ‘met andere ogen’ door elkaars bril leren kijken. In vele bijeenkomsten, werksessies en doe-dagen is een schat aan informatie verzameld die kan dienen als inspiratie- en kennisbron. Onderdeel daarvan zijn de dialoogavonden in Pakhuis de Zwijger waarop steeds één onderwerp vanuit verschillende perspectieven wordt belicht: vanuit de praktijk, het beleid en vanuit de wetenschap.