Tijdens deze LIVECAST presenteert de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) wat de corporaties het afgelopen jaar hebben bereikt. Denk aan nieuwbouw, sociale projecten en duurzaamheid. Elk jaar zet de Federatie tijdens haar jaarbijeenkomst ook een specifiek thema in de spotlights. Dit jaar is dat het versnellen van de energietransitie naar aardgasvrij en het betrekken van bewoners daarbij. Het project ‘Amsterdamse Warmtemotor’ onderzoekt in hoeverre tienduizenden Amsterdamse woningen op het bestaande warmtenet aangesloten kunnen worden. Instemming van bewoners is hiervoor essentieel. Wat is belangrijk voor bewoners? Hoe kunnen corporaties en gemeente de bewoners het beste betrekken? En is een versnelde aanpak – juist in coronatijden – voor de hand liggend en reëel? Daarover gaan we in gesprek met o.a. Marjan Minnesma (Urgenda) en wethouder Laurens Ivens.

Samen met Vattenfall en de gemeente Amsterdam is de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties in 2019 een project gestart waarbij wordt onderzocht of tienduizenden Amsterdamse woningen kunnen worden aangesloten aan het bestaande warmtenet: de Amsterdamse Warmtemotor. Doel is afspraken te maken over het tegen betaalbare kosten aansluiten van alle woningen in een straal van circa 200 meter van het huidige warmtenet. Woningen aansluiten op het bestaande warmtenet zorgt direct voor een flinke CO2- besparing en met de verduurzaming van de warmtebronnen is de warmte vanuit het Amsterdamse net vanaf 2040 volledig CO2-neutraal. Doel van de grootschalige aanpak is de kosten te beperken en het tempo van aansluiten te versnellen, terwijl de energiekosten voor de bewoners gelijk blijven. Hierbij wordt uitgegaan van een gebieds-/wijkgerichte aanpak zoals afgesproken binnen de City Deal Amsterdam Aardgasvrij. Maar om het project te kunnen uitvoeren, is instemming van bewoners – zowel huurders als woningeigenaren – noodzakelijk. Wat is belangrijk voor bewoners om in te kunnen stemmen en mee te doen? Hoe hen te betrekken? En is een versnelde aanpak – juist in coronatijden – wenselijk en haalbaar?

Wat gaan we doen?

  • Jeroen van der Veer presenteert algemene feiten uit het jaarbericht van de AFWC.
  • Wat zijn de duurzaamheidsprestaties van de Amsterdamse corporaties van het afgelopen jaar en wat is het project de Amsterdamse Warmtemotor? Presentatie door Frank van der Veek.
  • Tienduizenden Amsterdamse woningen moeten worden aangesloten aan het warmtenet. Hoe kunnen we bewoners het beste hierbij betrekken? Reflecties van Marjan Minnesma (directeur Urgenda) Anke van Hal (hoogleraar Sustainable Building, Nyenrode Business School) en Marie-Thérese Tettero0-Mathijsen (Overmorgen en voormalig beleidsadviseur stadsverwarming Purmerend)
  • Wat denkt de praktijk? In gesprek met o.a. Bert Halm (bestuursvoorzitter Eigen Haard), Wybo Jurgens (projectmanager aardgasvrije wijken Gemeente Amsterdam), Peter Weppner (Federatie van Amsterdamse Huurderkoepels) en Arno van Gestel (Vattenfall)
Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator