De energietransitie in Nederland is in volle gang. Een onderdeel van die transitie is het verduurzamen van woningen en gebouwen, onder andere door deze in de toekomst anders te verwarmen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland meer warmtenetten krijgt. De visie op de toekomst van de warmtevoorziening is deze zomer verwerkt in de nieuwe Warmtewet 2.0. Op deze visie is kritiek gekomen van onder andere bedrijven uit de energiesector, bewonersverenigingen en milieupartijen. Tijd om duidelijkheid te scheppen. Wat verstaan we onder de warmtetransitie? Welke mogelijkheden hebben we voor een duurzaam en toekomstbestendig warmtesysteem? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties? Hoe kunnen tegenstrijdige stemmen elkaar vinden in de weg naar verduurzaming?