Tot 2012 bestonden er grote programma’s vanuit het Rijk met een wijkgerichte aanpak – denk bijvoorbeeld aan het krachtwijkenbeleid en de Vogelaarwijken. Daarna trok het Rijk zich terug. Op lokaal niveau veranderde er tegelijkertijd ook van alles. Denk aan de decentralisaties in het sociaal domein en de woningbouwcorporaties die terug naar hun kerntaak moesten door een aanpassing in de Woningwet. Dit alles zorgde voor minder beleidsaandacht en onderzoek op het gebied van de integrale wijkaanpak. Nu lijkt de interesse voor de wijkaanpak een comeback te maken. Hoe heeft de wijkaanpak zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Wat houdt ‘integraal’ eigenlijk precies in? Wat zijn de geleerde lessen? En wat heeft de integrale wijkaanpak Amsterdam opgeleverd?

Over de sprekers

  • Matthijs Uyterlinde is senior projectleider Wonen en Wijken bij Platform 31. Platform 31 bouwt al jaren aan het kennisfundament van de wijkaanpak in samenwerking met allerlei partners. Veel organisaties trokken zich de afgelopen jaren terug uit de wijk, maar Platform 31 bleef. Welke (historische) lessen kunnen we trekken uit de landelijke praktijk als het over de integrale wijkaanpak gaat?
  • Reinout Kleinhans is stadsgeograaf en universitair hoofddocent verbonden aan de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Zijn expertise omvat wijkontwikkeling, sociale effecten van stedelijke herstructurering, gentrification, herhuisvesting en bredere vraagstukken rondom sociale cohesie, sociaal kapitaal, samenlevingsopbouw en empowerment. Hij doet al decennialang onderzoek naar de wijkaanpak. Hoe zorgen we ervoor dat de wijkaanpak de negatieve gevolgen van gentrification niet in de hand werkt?
  • Hester van Buren is bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale en bestuurslid van Aedes. Sinds de Woningwet (2015) moesten de woningcorporaties terug naar hun kerntaken wat betekende dat zij zich steeds meer moesten terugtrekken uit de wijkaanpak. Hoe is de rol van de woningcorporaties de afgelopen jaren veranderd als het om de wijkaanpak gaat? En wat is er anno 2020 nog mogelijk?
  • Met Brian Manberg (gebiedsregisseur woningcorporatie Ymere) en Ben Minnema (coördinator en bewoner Heesterveld Creative Community) gaan we in gesprek over een concreet voorbeeld van de wijkaanpak in Amsterdam waar een woningcorporatie een centrale rol in speelt: Heesterveld Creative Community in de H-buurt in Amsterdam Zuidoost. Hier wonen en werken creatieven uit Zuidoost en de rest van Amsterdam. Wat heeft Heesterveld Creative Community betekend voor Zuidoost?
  • Firoez Azarhoosh kun je gerust een actieve buurtbewoner van de Indische Buurt in Amsterdam noemen: mede-oprichter van buurtcentrum Meevaart, de man achter de Buurtbalie Indische Buurt, kwartiermaker bij Samen Vooruit Indische Buurt en betrokken bij tal van andere bewonersinitiatieven. Als iemand veel van de Amsterdamse wijkaanpak weet, dan is het Firoez. Welke lessen hebben we geleerd op het gebied van bewonersparticipatie in de wijkaanpak?

Verder in deze reeks

Comeback wijkaanpak #2 – 12 nov – Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Comeback wijkaanpak #3 – 19 nov – Pact Poelenburg Peldersveld
Comeback wijkaanpak #4 – 26 nov – Amsterdam (Masterplan Zuidoost en Ontwikkelbuurten)

Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
Joline Rodermans
Programmamaker Sociale Stad
In samenwerking met
Mediapartners
ProgrammareeksComeback Wijkaanpak

Hoe staat het ervoor met de integrale wijkaanpak?