In deze (voorlopig) afsluitende aflevering van Comeback Wijkaanpak kijken we naar de nabije toekomst van de wijkaanpak in Amsterdam. Hoe staat het ervoor met de Ontwikkelbuurten en met het Masterplan Zuidoost? We nemen de lessen uit het verleden, uit Rotterdam en Zaanstad mee naar Amsterdam en gaan o.a. in gesprek met de gemeente, corporatie, wetenschap en bewoners.

Wat gaan we doen?

In deze laatste aflevering van de reeks Comeback Wijkaanpak kijken we naar de toekomst van de wijkaanpak in Amsterdam. Wat staat Amsterdam te wachten? En welke lessen uit het verleden (aflevering #1), uit Rotterdam (aflevering #2) en Zaandam (aflevering #3) nemen we mee?

Hoe ziet de toekomst van de wijkaanpak in Amsterdam eruit? In gesprek met:

  • Henriëtte Rombouts is vanuit de Gemeente Amsterdam (PMB) kwartiermaker van het Masterplan Zuidoost. Daarvoor was ze verantwoordelijk voor de ontwikkelbuurten in Amsterdam. Wat staat ons de komende tijd te wachten op het gebied van de wijkaanpak in Amsterdam? Hoe verhoudt het Masterplan Zuidoost zich bijvoorbeeld tot de Ontwikkelbuurten en de Buurtteams die in 2021 starten?
  • Tanja Jadnanansing is sinds 2018 stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Zuidoost. Vanuit haar rol is ze onder andere betrokken bij de Alliantie van Zuidoost. Deze coalitie, waar zowel bestuurders als bewoners onderdeel van uitmaken, smeedt momenteel plannen om de problemen in het stadsdeel te lijf te gaan. Hoe vergevorderd zijn de plannen? En hoe ziet zij de toekomst van de wijkaanpak in Amsterdam Zuidoost?
  • Jerry Afriyie is niet alleen dichter, voorzitter van Stichting Nederland Wordt Beter en bewoner van Zuidoost, hij is ook initiator van het platform Wij Amsterdam Zuidoost. Het is volgens hem tijd dat de bewoners het heft in eigen hand nemen. Alleen zo kunnen de problemen van Zuidoost worden opgelost.
  • Marien de Langen is bestuurder bij Stadgenoot. Decennialang houdt hij zich al bezig met de wijkaanpak. Stadgenoot heeft veel woningen in Amsterdam Nieuw-West. Hoe ziet hij de toekomst van de wijkaanpak in Amsterdam Nieuw-West? En welke rol pakken zij daar op als woningcorporatie?

Welke lessen uit het verleden, vanuit bewoners, vanuit de wetenschap en vanuit Rotterdam en Zaanstad nemen we mee? Een aantal gasten uit eerdere afleveringen reageren op de Amsterdamse plannen:

  • Firoez Azarhoosh kun je gerust een actieve buurtbewoner noemen: mede-oprichter van buurtcentrum Meevaart, de man achter Buurtbalie Indische Buurt, lid van Samen Vooruit Indische Buurt en betrokken bij tal van andere bewonersinitiatieven. Als er iemand iets van de wijkaanpak en bewonersparticipatie weet, dan is het Firoez wel. Welke lessen geeft hij mee voor de toekomst van de wijkaanpak als het om het betrekken van bewoners gaat?
  • Reinout Kleinhans is stadsgeograaf en als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit Bouwkunde. Hij deed mee aan Comeback Wijkaanpak #1 en formuleerde 7 uitgangspunten voor de toekomstige wijkaanpak. In hoeverre komen die terug in de plannen van Amsterdam? Wat wil Reinout Amsterdam vanuit de wetenschap meegeven als het om de toekomst van de wijkaanpak gaat?
  • Marco Pastors is sinds 2012 directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Van april 2002 tot november 2005 was hij wethouder van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in Rotterdam en sinds de verkiezingen van maart 2006 was hij fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam in de Rotterdamse gemeenteraad. Wat wil hij Amsterdam meegeven op basis van zijn ervaringen in Rotterdam?

 

Verder in deze reeks

Comeback wijkaanpak #1 – 5 nov – De wijkaanpak door de jaren heen
Comeback wijkaanpak #2 – 12 nov – Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Comeback wijkaanpak #3 – 19 nov – Pact Poelenburg Peldersveld

Dit programma is ontwikkeld door
Joline Rodermans
Programmamaker Sociale Stad
In samenwerking met
ProgrammareeksComeback Wijkaanpak

Hoe staat het ervoor met de integrale wijkaanpak?