Voor mensen met een handicap kan het lastig zijn volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Dat komt door validisme: een vorm van discriminatie die hen marginaliseert en hun waardigheid ondermijnt. De samenleving is ingericht voor en door mensen die als ‘gezond’ worden beschouwd, en sluit wie niet binnen die norm valt dus uit. Dat komt ook terug in emancipatiebewegingen. Demonstraties en bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld niet voor iedereen toegankelijk, net als veel gebouwen, communicatie en beleid. In het kader van antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) zijn mensen met een handicap de op een na vaakst gemelde discriminatiegrond. Gemeenten prioriteren steeds vaker toegankelijkheid, maar bestrijden validisme vaak (nog) niet. In dit programma diepen experts met een beperking uit wat validisme precies is, hoe het zich manifesteert in de samenleving en hoe we het kunnen bestrijden.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

In de eerste helft van dit programma zullen we validisme uitpakken, staan we stil bij de huidige ontwikkelingen en onderzoeken we de intersectionaliteit*. In de tweede helft van het programma richten we ons op de krachten van de doelgroep zelf, de bestrijding van validisme en het verhogen van de maatschappelijke toegankelijkheid.

Wil je naar het programma toekomen en heb je mogelijk extra ondersteuning nodig vanuit Pakhuis de Zwijger, stuur dan een email naar [email protected].

SPREKERS:

Alicia Hoost (zij/haar) gebruikt haar kennis van cultureel erfgoed en haar geleefde ervaring vrouw van kleur met een visuele beperking om de cultuursector toegankelijker te maken. Ze helpt organisaties om zich bewuster te zijn bij het maken van beleid dat ook gunstig is voor mensen met een beperking. Als cultuurmaker wil Alicia bezoekers van bijvoorbeeld musea en theaters kennis laten maken met verschillende zintuigen. Ze hoopt hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de ervaring van bezoekers en zo meer mensen te kunnen laten genieten van kunst en cultuur.

Caroll Sastro (zij/haar) is voorzitter van het Platform Gehandicapten Zuidoost en zet zich in voor een stad en openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Daarbij zet zij zich in om fysieke toegankelijkheid te borgen in stedelijk ontwerp door te pleiten voor betere normen.

Claire van den Helder (zij/hen-she/They) is cultureel antropoloog gespecialiseerd in disability studies. Met hun project Disability en Handicap Begrippenlijst maakt Claire definities van belangrijke begrippen zoals validisme toegankelijk voor een Nederlandstalig publiek. Claire is ook de host van Gewoon Disabled, een Nederlandstalige podcast over Disability cultuur en academia. Hierin draagt Claire bij aan de strijd voor de inclusie van Disabled/gehandicapte mensen. Dit doet hen vanuit de overtuiging dat alle systemen van onderdrukking elkaar vormen en onderhouden, en ook als zodanig bekritiseerd moeten worden. In al haar projecten probeert Claire een brug te slaan tussen de academische wereld, activisme en de rest van de samenleving.

Ihab Laachir (hij/hem) is student economics, business and political science aan de UvA. Hij is werkzaam binnen de centrale studentenraad en zet zich in voor toegankelijkheid en inclusie binnen de Uva. Daarmee komt Ihab voor de rechten van minderheidsgroepen. “Er leven nog veel vooroordelen over het studeren met een beperking, en die hoop ik zo veel mogelijk de wereld uit te helpen. Daarnaast ben ik een ervaringsdeskundige en vrijwilliger voor verschillende organisaties. ik noem mezelf een chronisch bemoeial. Ik probeer me overal mee te bemoeien waar toegankelijkheids kwesties ter sprake komen, en dat is bijna overal. Toegankelijkheid kan aan eigenlijk alle aspecten van het leven worden gekoppeld, of het nou gaat om onderwijs en werk, het hebben van een sociaal en gezond leven of de fysieke toegang tot locaties.”.

Samira Elhani (zij/haar) is de oprichter van Stiching Mejah, een organisatie die zich inzet voor de zichtbaarheid van mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekten in de stad Amsterdam. De visie is dat iedereen het recht heeft om mee te doen en via bijeenkomsten krijgen deze mensen de kans om mee te doen zonder de gebruikelijke problemen.
Ulrich Zafferio Oron (hij/hem) is mede-initiator van Onbeperkt Brood – Onbeperkt Brood is een platform gericht op het stimuleren van de bewustwording onder mensen zonder een beperking over de toegankelijkheid van onze samenleving. Daarnaast is Ulrich ervaringsdeskundige, student filosofie en artiest. Momenteel uit hij zijn creativiteit voornamelijk met het filosoferen over grote levensvragen en heeft hij zijn eigen Youtube Kanaal.

 

DossierSamen Tegen Racisme
Inclusief
ProgrammareeksSamen Tegen Racisme

De coalitie Samen Tegen Racisme heeft als doel om discriminatie en racisme tegen te gaan en inwoners van Amsterdam te sterken om op te komen voor zichzelf en voor anderen. Om dit doel te bereiken zal de coalitie Samen Tegen Racisme, onder andere, maandelijkse bijeenkomsten organiseren bij Pakhuis de Zwijger. Tijdens deze programma's worden verschillende thema's besproken en zullen initiatieven en experts aan het woord komen. Deze worden opgenomen middels LIVECAST en zijn dus terug te kijken waarbij live aanwezigheid bij de programma's ook mogelijk is. De coalitie Samen Tegen Racisme bestaat uit Comité 21 maart, Zwart Manifest, Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, Oy Vey en Pakhuis de Zwijger.