Transgender zijn een ‘modetrend’ noemen, misgendering, columns met ongeïnformeerde en haatzaaiende meningen: op een hoop verschillende manieren krijgt anti-trans-retoriek in veel media een plaats. En die transfobe sentimenten zien we ook terug in de maatschappij: jaarlijks wordt 43% van de Nederlandse trans personen slachtoffer van geweld, de transgender zorg in Nederland is nog altijd overbelast en ontoereikend, en de nieuwe Transgenderwet, die trans personen iets meer zelfbeschikkingsrecht zou bieden, moest (op basis van onfeitelijke argumenten door een groot aantal partijen) flink worden ingeperkt om aangenomen te worden door de Tweede Kamer.

De impact van woorden reikt tot ver buiten de pagina; vooral als zij komen van bronnen met autoriteit, zoals kwaliteitskranten. Wat is het verband tussen de manier waarop de journalistiek transgender identiteiten weergeeft, en de positie van trans personen in de maatschappij? Welke verantwoordelijkheid dragen media als het gaat om woordkeuze en het bieden van een platform? En hoe kan het beter?

In dit programma spreken we met journalisten, activisten en experts, om niet alleen het probleem te identificeren, maar ook toe te werken naar mogelijke oplossingen.

 

Transfobie is een ingewikkeld en voor velen pijnlijk onderwerp. Daarom zitten er tijdens dit programma twee vrijwilligers van Slachtofferhulp in de zaal. Gaat het even niet, dan kun je bij hen terecht voor steun.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

Marte Hoogenboom is schrijver en redacteur en werkt sinds 2019 voor OneWorld als eindredacteur. De laatste jaren publiceert en spreekt zij geregeld over gender en transfobie en de intersecties met andere vormen van uitsluiting en discriminatie. Marte is zelf transgender.

Sorab Roustayar is een programmamaker, organizer, community builder en oprichter van We Reclaim Our Pride en Stichting Fite Qlub, een BIPOC LHBTQI+-organisatie die zich inzet voor dekolonisatie van seksuele bevrijding. Sorab identificeert zich als trans persoon en zet zich al jaren in voor de rechten van LHBTQI+-personen. Hij is actief in de antiracisme- en vluchtelingenbeweging.

Tammie Schoots is freelance journalist en schrijver. Ze studeerde Filosofie en Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit haar persoonlijke ervaringen probeert ze te reflecteren op de emancipatie en inclusie van transgender personen. Dat deed ze eerder in essays voor (onder andere) OneWorld en binnenkort als een van de essayisten in de bundel Voorbij de Verbijstering.

Freya Terpstra is werkzaam bij Transgender Netwerk Nederland als coördinator van de jongerenhulplijn Genderpraatjes. Ze heeft een academische achtergrond als ethica en heeft in het verleden onderzoek gedaan op het gebied van discriminatie, propaganda en de mediarepresentatie van trans en non-binaire mensen. Als trans vrouw combineert ze academische kennis met een ervaringsdeskundige blik om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Menno Sedee is freelance journalist en eindredacteur, en schrijft met name voor NRC en Vrij Nederland over identiteit en emancipatie. De laatste jaren bijvoorbeeld over de transgenderzorg, hiv en een ‘X’ op het paspoort. Hij werkte mee aan een ‘lhbti-stijlgids’ bij NRC.

DossierFemCity
Inclusief
Dit programma is ontwikkeld door
Romy Heymans
Hoofdredacteur
De moderator van dit programma is
Bo Hanna
Journalist
ProgrammareeksFemCity

FemCity is een plek waar we maatschappijkritische vraagstukken onder de loep nemen en samen bewustwording creëren, mensen samenbrengen, en allianties smeden door middel van meetups, talkshows en workshops. FemCity biedt een podium aan iedereen die zich hard maakt voor gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Een feministische platform waar we ruimte geven aan nieuwe geluiden en nieuw stemmen om te inspireren en activeren. Aan de hand van de actualiteit gaan we in op thema’s zoals de gender pay gap, (straat)intimidatie, de ‘pink tax’, de vrouwelijke anatomie, en politieke vraagstukken. In onze dependances NewMetropolis Nieuw-West en NewMetropolis Zuidoost bouwen we intussen aan een (vrouwen)netwerk op buurtniveau. Wil je samen met ons een avond of meetup organiseren? Neem dan contact op met een van de betrokken programmamakers.