Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Federatie Creatieve Industrie en de Dutch Design Foundation hebben de handen ineen geslagen om aan de slag te gaan met COVID-19 onder de titel “This is not a simulation!” Hoe gaat de sector tijdens, maar vooral na afloop, van de COVID-19 crisis verder? Hoe gaan we anders samen werken? De creatieve industrie blijkt niet erg weerbaar in tijden van crisis. Dat leerde de financiële crisis van 10 jaar geleden en dat is ook nu het geval. Verdienmodellen zijn niet robuust genoeg om tegenspoed, zelfs niet voor heel even, te weerstaan. Het ontbreekt de sector grotendeels aan reserves en daarom aan veerkracht. Dit initiatief probeert de weerbaarheid van de sector te stimuleren maar de sector ook te positioneren wanneer de samenleving dadelijk weer opstart. Want juist de creatieve industrie zou bij uitstek de partij moeten zijn die middels verbeelding en creativiteit voor verbinding en nieuwe perspectieven in de veranderende samenleving kan zorgen. Maar dan moet de sector wel over de hele keten goed voorbereid en georganiseerd zijn. De initiatiefnemers van dit initiatief willen de sector versterken zodat deze zo snel mogelijk weer gezond en vol enthousiasme voorop kan lopen. De titel This Is Not A Simulation! benadrukt de ernst van de situatie, zowel op korte als lange termijn, en is tegelijkertijd een call for action!

Opzet This Is Not A Simulation
De creatieve industrie zou zich in deze tijd van economische terugslag, klaar moeten gaan maken voor de toekomst en proberen antwoorden te vinden op vragen als:
  • hoe zorgen we voor meer en betere opdrachten (inclusief fair practice);
  • hoe zorgen we voor verdienmodellen die beter bestand zijn tegen tegenspoed;
  • hoe zorgen we voor betere borging van ontwerp-kracht bij urgente maatschappelijke vraagstukken;
  • hoe kan talent zich beter en internationaler positioneren;
  • hoe zorgen we dat diversiteit & inclusie een vanzelfsprekende factor wordt & blijft;
  • hoe gaan we in de toekomst samenwerken, en hoe kunnen we onszelf als sector beter organiseren?
Om deze vraagstukken te adresseren vormen het Stimuleringsfonds, FCI en DDF een redactieraad. Per partner worden 2 gastredacteuren gevraagd welke de creatieve industrie in zijn breedste zin vertegenwoordigen. In 2 tot 3 weken werkt deze raad verdere thema’s van This Is Not A Simulation verder uit.
Het programma trapt af met een inspirerende sessie in Pakhuis de Zwijger, waarna vervolgens het thema door de redactie wordt uitgediept in verschillende fasen. Dit zal onder de huidige omstandigheden virtueel plaatsvinden en overschakelen op fysiek zodra dat weer mogelijk is.