Wereldwijd leven miljoenen kleinschalige cacao- en koffieboeren in armoede. Arbeiders op fruitplantages verdienen vaak geen leefbaar loon en vrouwen lopen het risico op discriminatie. Een complexe keten, internationale voedselstromen en weinig transparantie zorgt ervoor dat het voedselsysteem niet snel te veranderen is. Enkele initiatieven op nationaal, Europees of internationaal niveau zorgen voor verbetering, maar dat lukt slechts in kleine stappen. Supermarkten kunnen de positie van deze mensen verbeteren. Maar welke stappen moeten zij zetten? Welke initiatieven zijn er al en verdienen navolging? In dit programma praten we hierover met experts uit de Nederlandse supermarktsector. Via een hologram zal een Ghanese cacaoboer verduidelijken welke problemen hij ervaart op zijn plantage.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Dit evenement wordt georganiseerd naar aanleiding van Superlijst Sociaal, een onderzoek van denktank Questionmark dat wordt ondersteund door Solidaridad en Oxfam Novib. Superlijst Sociaal vergelijkt welke maatregelen Nederlandse supermarkten nemen om mensenrechten te waarborgen en te verbeteren.

Dit programma is ontwikkeld door
Partners
De moderator van dit programma is
Bahram Sadeghi
Schrijver/ Moderator
ProgrammareeksDe Maaltijd van Morgen

Nederland is de tweede landbouwexporteur van de wereld. We verbouwen heel veel voedsel op een efficiënte manier. Deze productie op grote schaal zorgt voor het verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en vervuiling. We moeten ons voedselsysteem hervormen op een manier dat er voldoende en gezond voedsel voor iedereen is, maar ook op een manier dat natuur en milieu kunnen herstellen. Wat betekent dit voor ons voedselsysteem? In deze programmareeks duiken we in het voedselsysteem en ons voedselpatroon van de toekomst. We nemen een kijkje in de keuken ‘van morgen’ met nieuwe recepten en met de voedselvisie 2050 als uitgangspunt. Deze visie is ontwikkeld door een team van voedseldenkers, onder leiding van Wageningen Universiteit. We behandelen vragen als: hoe creëren we een gezond en duurzaam voedselsysteem? Wie hebben we daarvoor nodig? Wat is nu al mogelijk en welke innovaties zijn nodig? Welke voorbeelden bestaan er op nationale en internationale schaal? Met als belangrijkste vraag: wat eten we morgen?