Om klimaatdoelstellingen te halen moeten we in 2030 35 TwH opwekken op land. De regionale energiestrategie biedt perspectief om deze opgave te halen. We denken dan vaak aan draaiende windmolens of glinsterende zonnepanelen, maar technische en ontwerp innovaties gaan snel. Waar kunnen we op rekenen tot 2030? Welke innovaties moeten we in de gaten houden? Kunnen zonnepanelen in meubilair genoeg opwekken aan de grote energiebehoefte te voldoen? In dit programma kijken we vooruit naar 2030 en bieden we vergezichten voor de toekomst. Hoe wekken we onze energie duurzaam op in 2050?

Arash Aazami is futurist, ondernemer en systeemvernieuwer. Hij studeerde jazz en rockgitaar, werkte als muzikant, en richtte daarna meerdere IT-startups op. In 2006 vond hij zijn roeping in de energiesector. Hij werd directeur van een energieleverancier en ontwikkelde een radicaal nieuwe kijk op onze energievoorziening, the Internet of Energy. In 2015 richtte Arash Kamangir op. Zijn team van wetenschappers, filosofen en creatievelingen ontwerpt de basis voor ons toekomstige energiesysteem en ontwikkelt langetermijnvisies voor toekomstige generaties.

Laetitia Ouillet is voorzitter van De Windvogel. Eerder werkte ze als directeur van de Strategic Area Energy bij de TU Eindhoven en als directeur Corporate Strategie bij energieleverancier Eneco. Op de TU Eindhoven coördineerde Laetitia samenwerking rondom energieonderzoek en gaf ze een stem aan energiewetenschappers in landelijke discussies.

Prof. dr. Gert Jan Kramer is sinds mei 2016 hoogleraar Duurzame Energievoorziening aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht en hoofd van de Energy & Resources groep binnen dit instituut. Zijn interessegebied is de energietransitie als technisch en socio-technisch fenomeen.

Jorien Maltha is programmamanager duurzaamheid bij stations. ProRail wil namelijk verder gaan dan alleen duurzaam vervoer faciliteren. Met zonnepanelen en het aanpakken van energieslurpers probeert ProRail toe te werken naar energieneutrale stations. Als opdrachtgever bij ProRail onderzoekt Jorien hoe ze die transitie kunnen doormaken en hoe reizigers daarbij kunnen helpen.

Robin Quax werkte enkele jaren als R&D manager voor een ontwikkelaar van innovatieve zonnepanelen. In zijn huidige functie als programmamanager bij TKI Urban Energy houdt hij zich bezig met het aanjagen van innovatieprojecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, een CO2-vrij elektriciteitssysteem en de integratie daarvan in de gebouwde omgeving.

ProgrammareeksStrategie voor Energie

De energietransitie is in volle gang. In Nederland werken 30 regio's samen aan een Regionale Energiestrategie, oftewel de RES. In lijn met het Klimaatakkoord onderzoeken de 30 regio's waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden en welke warmtebronnen we in de toekomst kunnen gebruiken. In deze reeks gaan we onderzoeken hoe we deze strategieën kunnen toepassen. Hoe kunnen we samen werken naar een duurzamere toekomst? Welke innovaties verschijnen er aan de horizon? En hoe passen deze energiebronnen in ons ruimtelijk landschap? We gaan er in 3 afleveringen met verschillende experts over in gesprek.