De energietransitie is in volle gang. In heel Nederland werken 30 regio’s aan een Regionale Energiestrategie. De afgelopen twee jaar is er veel onderzoek gedaan, gesprekken gevoerd, informatie gedeeld en opgehaald. Overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners zijn samengekomen om keuzes te maken voor de productie van hernieuwbare energie in 2030. In deze eerste aflevering van de reeks strategie voor energie gaan we in gesprek over deze samenwerking tussen alle verschillende betrokkenen op weg naar een duurzame toekomst. Wie is verantwoordelijk voor de energietransitie en de regionale energiestrategie? Wie praten mee en wie maken uiteindelijk de keuzes? Welke rol kun jij hebben in deze transitie? Hoe kunnen we nog beter samen werken met alle betrokken partijen?

Om maatregelen uit het Klimaatakkoord te realiseren werken 30 energieregio’s aan een Regionale Energie Strategie: de RES. Elke regio onderzoekt waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Tijdens deze eerste aflevering in het drieluik ‘Strategie voor Energie’ gaan we in gesprek over de samenwerking om deze duurzamere samenleving te realiseren.

Karen Arpad is programmalijnmanager Regio Ondersteuning en plaatsvervangend directeur bij NPRES. Zij zal tijdens deze aflevering vanuit het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES) vertellen over de nationale ambities.

Edward Stigter is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Klimaat en energie, IPO-bestuur en Subsidies. Tijdens deze LiveCast zal hij vanuit de provincie Noord-Holland meer vertellen over de samenwerkingen en ambities rondom de energietransitie.

Sanne Akerboom is universitair docent Recht en Governance van de Energietransitie aan het Copernicus Instituut voor Duurzamelijke Ontwikkeling. Ze is jurist en politicoloog en houdt zich bezig met juridische en sociaal-wetenschappelijke vraagstukken van de energietransitie.

Ingrid Lether is initiatiefnemer van een burgerplatform dat op basis van onderzoek advies uitbracht over de Regionale Energie Strategie. Zij zal tijdens deze aflevering meer vertellen over de samenwerking rondom dit advies en hoe dit initiatief in werk is getreden.

Bernice Kamphuis is projectleider energietransitie bij LSA bewoners. Het LSA is een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties.

 

Dit programma is ontwikkeld door
Sara De Boer
Programmamaker Duurzame Stad
Liz van Blitterswijk
Programmamaker Ruimtelijke Stad
Lisan Klop
Programmamaker Pakhuis de Zwijger
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksStrategie voor Energie

De energietransitie is in volle gang. In Nederland werken 30 regio's samen aan een Regionale Energiestrategie, oftewel de RES. In lijn met het Klimaatakkoord onderzoeken de 30 regio's waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden en welke warmtebronnen we in de toekomst kunnen gebruiken. In deze reeks gaan we onderzoeken hoe we deze strategieën kunnen toepassen. Hoe kunnen we samen werken naar een duurzamere toekomst? Welke innovaties verschijnen er aan de horizon? En hoe passen deze energiebronnen in ons ruimtelijk landschap? We gaan er in 3 afleveringen met verschillende experts over in gesprek.