De gemeente Amsterdam wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn en zoveel mogelijk schone energie opwekken op eigen grondgebied. Stadsdeel Amsterdam Zuidoost wil deze ambitie zelfs in 2040 al bereiken. De ontwikkeling van Amsterdam Zuidoost biedt kansen om verduurzaming samen te laten gaan met sociale verbetering. Bijvoorbeeld door het wooncomfort van woningen te verbeteren of door lokale werkgelegenheid te creëren. Deze ambitie vraagt om innovatieve oplossingen om de kansen voor een sociale energietransitie te benutten. Hoe ziet een slim en lokaal energiesysteem eruit? Hoe kunnen we deze transitie het beste samen vormgeven? Wie kunnen daarin een rol spelen? In dit programma gaan we in gesprek over het ontwikkelen van een schaalbaar buurtenergieplatform in het ArenAPoort gebied. We praten met diverse stakeholders die betrokken zijn bij het Energie Lab Zuidoost.

ENERGIE LAB ZUIDOOST is een gezamenlijk initiatief van het AMS Institute en de gemeente Amsterdam en is in 2019 opgestart met ondersteuning vanuit het Urban Energy Institute van de TU Delft. De partners van het Energie Lab Zuidoost werken in diverse projecten structureel samen met bedrijven, publieke organisaties en bewoners om praktijk en wetenschap bij elkaar te brengen. Het project LIFE (Local Inclusive future Energy) gaat in april 2021 van start. In dit project wordt een schaalbaar buurtenergieplatform ontwikkeld en getest in het ArenAPoort gebied.

Else Veldman werkt sinds mei 2020 als programmaleider bij AMS Institute. Else heeft veel kennis van de energiesector, ontwikkelingen in duurzame energie en energienetwerken. Als programmaleider van het Energy Lab in Amsterdam Zuidoost verbindt Else concrete stedelijke energieopgaven van Amsterdam Zuidoost met onderzoek en wetenschappelijke expertise.

Henk van Raan is Chief Innovation Officer en Director Facility Management van de Amsterdam ArenA en is gespecialiseerd in facility- en projectmanagement. In zijn functie is hij verantwoordelijk voor diverse aspecten zoals vastgoedontwikkeling, de Amsterdam Innovation Arena en duurzaamheid. Ook is Henk samen met de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de Smart City-ontwikkelingsdoelen van het stadion en Zuidoost.

Stella Boess is productontwerper en universitair docent aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Ze heeft bijgedragen aan ontwerp- en onderzoeksprojecten over gebruiksvriendelijk ontwerpen, medisch productontwerp en stedenbouw. Ze heeft methoden ontwikkeld om kennis over productgebruik op een heldere manier te verzamelen en te delen.

Ruben Voerman is programmamanager elektriciteitsvoorziening bij de gemeente Amsterdam. hij is betrokken bij het Programma Elektriciteitsvoorziening Amsterdam (EVA), een samenwerking tussen netbeheerder Liander en de gemeente Amsterdam. Binnen het programma wordt gewerkt aan de strategische en tactische planning van een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk.

Huub Hendriks is relatiemanager publieke sector en programmamanager Elektriciteitsvoorziening Amsterdam bij Alliander. Hij is nauw betrokken bij het Programma Elektriciteitsvoorziening Amsterdam. Voor zijn huidige rol bij Alliander was hij management trainee en coördinator gebiedsregie.

Dit programma is ontwikkeld door
Sara De Boer
Programmamaker Duurzame Stad
De moderator van dit programma is
Peter Melis
Moderator
Mediapartner
ProgrammareeksGroene Transitie

Hoe geven we praktische invulling aan alle duurzame doelen in de Metropoolregio Amsterdam?