‘Sensitivity reading’ is een nieuwe ontwikkeling in de literatuur. Steeds vaker laten schrijvers hun teksten controleren op stereotyperend taalgebruik, gedateerde uitdrukkingen en misvattingen. Ook werken van overleden schrijvers worden onder de loep genomen. Recent raakten bijvoorbeeld de boeken van Roald Dahl, Ian Fleming en Agatha Christie in opspraak, omdat gevoeligheidslezers – professionals in het vak – de taal ervan aanpasten aan de huidige tijdgeest. Daarvoor klonk veel steun, maar er was ook een hoop kritiek. In dit programma verkennen we de grenzen van sensitivity reading. In hoeverre moeten we teksten veranderen naar de waarden van nu? Doet zo’n aangepaste tekst nog wel recht aan de intenties van de auteur? En wat zijn de alternatieven? En wie heeft het eigenlijk voor het zeggen?

Over de sprekers

Bo van Houwelingen is literair recensent bij de Volkskrant. Ze bespreekt vooral nieuwe Nederlandse literatuur en bepaalt welke romans een plek krijgen in het boekenkatern.

Mounir Samuel is o.a. politicoloog, meervoudig bekroond journalist, presentator en auteur die zich bezig houdt met sociale revoluties en maatschappelijke verandering. Hij schreef dertien boeken, waaronder Je mag ook niets meer zeggen: een nieuwe taal voor een nieuwe tijd (Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2023).

Marte Hoogenboom is schrijver en redacteur en werkt sinds 2019 voor OneWorld als eindredacteur. Daarnaast is ze magazinechef bij het literair-culturele tijdschrift Hard//hoofd. De laatste jaren publiceert en spreekt zij geregeld over gender en de intersecties met andere vormen van uitsluiting en discriminatie.

Dit programma is ontwikkeld door
Leonie Lemor
Stagiair Designing Cities For All
Jip Koene
Stagiair Duurzaamheid
ProgrammareeksDesigning Cities for All

How can designers contribute to the creation of inclusive cities for, and by everyone?