De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam steeds meer aandacht besteed aan het tegengaan van racisme en discriminatie, maar wat moet er de komende jaren nog meer gebeuren om dit maatschappelijke probleem tegen te gaan? Hoe kan nadrukkelijker de norm worden gesteld dat discriminatie en racisme in Amsterdam onacceptabel zijn en dat inclusie noodzakelijk is om alle Amsterdammers mee te laten tellen? Hoe kan verdeeldheid en segregatie worden voorkomen en ontmoeting worden bevorderd? En wie kan daarbij een rol spelen? Om deze vragen te beantwoorden zal het Comité 21 maart vanuit de coalitie Samen Tegen Racisme – inmiddels 38 jaar na dato van de eerste Prinsenhof Conferentie in 1984 – nogmaals een Prinsenhof Conferentie organiseren in mei 2022.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Tijdens deze conferentie kijken we naar de huidige stand van zaken in Amsterdam rondom racisme en discriminatie op domeinen zoals zorg, arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt en politie. Ook spreken we over institutioneel racisme en blikken we terug op het anti-racisme en discriminatie beleid van Amsterdam de afgelopen decennia. Een inclusieve stad is voor het Comité 21 maart niet alleen de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, maar van de gehele stad. Samen met activisten, beleidsmakers, onderzoekers en betrokken burgers gaan we tijdens de conferentie het gesprek en dialoog met elkaar aan.

DossierSamen Tegen Racisme
Inclusief
 • Doelen van de Prinsenhof conferentie 2022
  Het is in mei 2022 een goed moment om te bepalen hoe het met racisme en discriminatie in Amsterdam is gesteld. Dit omdat in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden en we het nieuwe gemeentebestuur op weg kunnen helpen om racisme en discriminatie aan te pakken. De opbrengsten uit deze conferentie zullen dan ook met het nieuwe bestuur worden gedeeld zodat ze die in hun beleid kunnen integreren. Buiten beleid, welke rol is weggelegd aan maatschappelijke organisaties of aan de Amsterdamse burger als het gaat om het tegen gaan racisme en discriminatie?Tijdens het programma kijken we samen met betrokkenen van toen en nu niet alleen vooruit maar ook terug. Wat hebben de activiteiten en initiatieven die na de Prinsenhof Conferentie van 1984 door allerlei migrantenorganisaties zijn opgepakt, opgeleverd? Welke beleidsdoelen zijn er destijds geformuleerd en wat waren hier de resultaten van? Hoe heeft Amsterdam de afgelopen decennia beleid gevoerd op anti-racisme en discriminatie op verschillende domeinen als arbeid, onderwijs, zorg en cultuur?Tijdens de conferentie zullen met name reflecteren op:
 • Hoe het is gesteld met racisme en discriminatie in Amsterdam? Wat zijn de verwachtingen voor de nabije toekomst?
 • Hoe vernieuwend is het beleid? Welke rol/opgave ligt hier bij de (maatschappelijke) organisaties?
 • Hoe kunnen Amsterdammers een bijdrage leveren aan een tolerant en solidair klimaat in de stad?

Hoe zorgen we voor een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, het onderwijs en kunnen we gelijke rechten waarborgen?

Programma:
10:00 Introductie door dagvoorzitter Dionne Abdoelhafiezkhan
10:05 Welkomstwoord door Saida Derrazi
10:10 Terugkijken op Prinsenhof Conferentie 1984 door Mustafa Ayranci (HTIB), Abdou Menebhi en Elvira Semmoh
10:30 Presentatie resultaten onderzoek door onderzoeker Ewoud Butter en Juliënne Beyer
11:05 Inleiding door Rutger Groot Wassink, wethouder Diversiteit en Antidiscriminatiebeleid
11:20 Het onderscheid tussen twee soorten racisme. Uitbuitingracisme en concurrentieracisme. Wat is het? door Anne-Ruth Wertheim.
11:35 Inleiding over intersectionaliteit door Caroll Sastro (Platform gehandicapten zuidoost)
11:55 Intermezzo Smahene Gnannou
12:00 – 13:00 Pauze met lunch.
13:00 – 14:30 Werkgroepen op thema:

 • Werkgroep 1: Gelijke onderwijskansen als solide basis voor de toekomst o.l.v. Zeki Arslan, Moderator: Peter Zwaga
 • Werkgroep 2: Een gelijkwaardige positie nodig op de arbeidsmarkt o.l.v. Sarah Elbadr-Boers, Moderator: Edwin Rustenburg;
 • Werkgroep 3: Discriminatie op de woningmarkt o.l.v. Ibrahim Yerden, Moderator: Mustafa Ayranci;
 • Werkgroep 4: Discriminatie door politie (etnisch profileren) Control Alt Delete, Moderator: Robert Soeterik;
 • Werkgroep 5: Discriminatie en uitsluiting in de zorg o.l.v. Aysegül Kili, Moderator Saida Derrazi;
 • Werkgroep 6: Institutioneel Racisme o.l.v. Auset Ankh Re & Carl Steinmetz, Moderator: Abdou Menebhi.

14:30-15:00 Pauze
15:00 – 15:30 Hoe moet het beleid de komende tien jaar vormgegeven worden? Welke maatstaven moeten daarvoor worden aangelegd? Door antropologe Aminata Cairo.
15:30-16:00 Plenaire terugkoppeling uit de werkgroepen door de inleiders van de werkgroepen
16:00-16:30 Kunstzinnige synthese van de dag door Kiddo Cee
16:30-17:00 Afsluiting door Saida Derrazi, voorzitter Comité 21 Maart x Alliantie Samen Tegen Racisme;
17:00 uur Borrel

Achtergrond eerste prinsenhof conferentie in 1984:
Op 26 januari en 27 januari 1984 werd in het toenmalige Amsterdamse stadhuis de Prinsenhof Conferentie gehouden. Het Prinsenhof is een gebouw aan de Oudezijds Voorburgwal 195-199 in Amsterdam, dat tussen 1808 en 1988 fungeerde als stadhuis. Directe aanleiding voor de Prinsenhof Conferentie was de dood van Kerwin Duinmeijer. In de nacht van 20 op 21 augustus 1983 vond in de Damstraat in Amsterdam een steekpartij plaats, waarbij de 15-jarige Antilliaan Kerwin Duinmeijer (officiële achternaam: Lucas) ernstig gewond raakte en enkele uren later overleed. De Prinsenhof Conferentie van 1984 werd georganiseerd omdat een economische crisis wederom tot vreemdelingenhaat had geleid. De toenmalige en onlangs overleden burgemeester Ed van Thijn vond in zijn openingstoespraak van de conferentie, racisme de ernstigste aantasting van de waardigheid.

In de stad Amsterdam draait het om de erkenning van fundamentele waardigheden. Aantasting daarvan moeten we op alle manieren bestrijden. De overheid alléén is daar volstrekt machteloos. Met even een wet aannemen kan je niet zeggen: nu is er geen racisme meer. De overheid kan alleen wat bereiken als ze kan terugvallen op activiteiten in de samenleving. We moeten de traditie van onze stad hooghouden met spontane acties en strijd tegen racisme. De overheid heeft wel een voorbeeldfunctie. Als blijkt dat een overheidsdienaar een fout heeft gemaakt, dan wel fout is, kan dat niet in het overheidsapparaat worden getolereerd”, aldus Ed van Thijn.

De conferentie was weliswaar een initiatief van het gemeentebestuur van Amsterdam maar werd voorbereid door een comité, waarin een dertigtal organisaties en instellingen en alle Amsterdamse politieke partijen die in de gemeenteraad zitting hadden, waren vertegenwoordigd. Doel van de conferentie was om zoveel mogelijk concrete beleidsaanbevelingen te doen. In de eerste plaats aan het Amsterdamse gemeentebestuur, maar daarnaast ook aan de landelijke overheid en aan maatschappelijke organisaties.

Abdou Menebhi en Mustafa Ayranci die in 1984 mede organisatoren waren en tevens sindsdien een belangrijke spil werden in de strijd tegen discriminatie, xenofobie, armoede en onrecht, en voor bewustwording en emancipatie, zoals dat zij bijvoorbeeld ook mede oprichters waren in 1984 van de antidiscriminatievoorziening in Amsterdam het huidige MDRA. In 2012 toen er een ‘Prinsenhof Revisited’ plaatsvond een Frans Banninck Cocq penning als onderscheiding. Deze onderscheiding werd door de toenmalige Amsterdamse wethouder Andrée van Es toegekend aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam gedurende een periode van ten minste twaalf jaar.

 

ProgrammareeksSamen Tegen Racisme

De coalitie Samen Tegen Racisme heeft als doel om discriminatie en racisme tegen te gaan en inwoners van Amsterdam te sterken om op te komen voor zichzelf en voor anderen. Om dit doel te bereiken zal de coalitie Samen Tegen Racisme, onder andere, maandelijkse bijeenkomsten organiseren bij Pakhuis de Zwijger. Tijdens deze programma's worden verschillende thema's besproken en zullen initiatieven en experts aan het woord komen. Deze worden opgenomen middels LIVECAST en zijn dus terug te kijken waarbij live aanwezigheid bij de programma's ook mogelijk is. De coalitie Samen Tegen Racisme bestaat uit Comité 21 maart, Zwart Manifest, Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, Oy Vey en Pakhuis de Zwijger.