Het gebied waar voorheen het Slotervaartziekenhuis gevestigd was, ondergaat de komende jaren een metamorfose. Het gebouw zelf krijgt een andere invulling, maar ook omliggende instellingen hebben zich verenigd om van dit stukje Amsterdam een toekomstige, levendige stadswijk te maken; De Plantijn. Een van de zes deelgebieden in ontwikkelgebied Schinkelkwartier dat de komende jaren moet uitgroeien tot een wijk voor iedereen. De vroegere zorgbestemming is hierbij zeker niet in de vergetelheid geraakt. Het deelgebied heeft grote ambities. Het moet een plek worden die Amsterdam een nieuwe impuls geeft met een moderne, hoogwaardige en betaalbare zorg-werk-woon bestemmingen. Hoe staan de plannen er anno 2023 voor? En hoe komen al deze plannen uiteindelijk tot uitvoering in het plangebied zelf? Deze avond gaan we met de ontwikkelaars, architecten, buurtbewoners en de gemeente in gesprek over dit inspirerende plan.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

Martine Gründemann is directeur ontwikkeling bij Zadelhoff. Vanaf begin 2020 is Martine betrokken bij de grootscheepse renovatie van het Centrum voor Zorg en de omvangrijke stedenbouwkundige nieuwbouw ontwikkeling van het omliggende terrein. Daarnaast is Martine bij Zadelhoff betrokken bij alle ontwikkelingsactiviteiten van het bedrijf. Samen met een enthousiast team werkt ze aan een nieuw stuk stad in Nieuw-West genaamd De Plantijn.

Rogier van den Braak is Managing Director Sanquin Health Solutions. Sanquin is de Nederlandse non-profitorganisatie die is belast met het voorzien in de behoefte van de gezondheidszorg aan bloed en korthoudbare bloedproducten. Rogier is al meer dan 10 jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van De Plantijn.

Huub Juurlink richtte ruim 25 jaar geleden zijn eigen bedrijf genaamd Juurlink [+] Geluk op. Een multidisciplinair bureau gespecialiseerd in stedelijk ontwerp en landschapsarchitectuur. Onder andere de ontwikkeling van Little C in Rotterdam en de herontwikkeling van het Hofplein komen op het conto van Juurlink [+] Geluk. Met zijn joint venture CULD richt Huub zich sinds 2008 ook op de internationale markt binnen het thema stedelijk ontwerp.

Cecile Mullens-Wentgens werkt binnen plangebied De Plantijn aan een brede cultureel-maatschappelijke opgave. Namens Zadelhoff is ze bezig om een sociaal cultureel concept te ontwikkelen voor Slotervaart Centrum voor Zorg. Het concept richt zich op bewoners van Nieuw-West en is een kruisbestuiving tussen verschillende vormen van zorg, educatie, innovatie, cultuur, kunst en design.

Lucien Stöpler is van het buurtplatform Schinkelkwartier. Met dit platform proberen zij handvatten te geven aan een zo goed mogelijke transformatie van het Schinkelkwartier.

Lieke van der Wal is in 2015 afgestudeerd aan de TU in Eindhoven waar zij de Master Real Estate Management & Development af heeft gerond. Als adviseur bij AT Osborne heeft ze zich binnen het team Gezondheidszorg beziggehouden met huisvestings- en strategische vastgoedplannen van ziekenhuizen en zorginstellingen. Sinds 2021 werkt ze met Slotervaart Centrum voor Zorg aan de toekomstige inrichting van De Plantijn.

Frank Karssing is senior projectmanager in het Schinkelkwartier namens de Gemeente Amsterdam. In het verleden werkte hij onder andere als projectmanager op de Zuidas en was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de ArenApoort tot een grootschalig uitgaanscentrum van de regio.

DossierAmsterdam van morgen
Leefbaar
ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.