De Stad

Het geluk van Nederland

Wat betekenen welvaart en geluk in Nederland anno 2019? Een onderzoekende talkshow met o.a. Amma Asante, Josse de Voogd en Ingrid van der Vegte.
dinsdag 5 nov 2019, 20.00
di 5 nov 2019, 20.00
Expo

Het jaar 2019 stond deels in het teken van het concept 'brede welvaart' - de notie dat welvaart verder reikt dan economische groei. Welke rol spelen bijvoorbeeld identiteit, woonplaats en natuur voor het welzijn van een land? Wat zijn daarbij de verschillen, maar ook de overeenkomsten tussen steden en platteland? In samenwerking met Panaroma 2028 onderzoekt Pakhuis de Zwijger geluk in Nederland door de 'brede welvaart' te ontleden in een serie programma's. In deze kick-off gaan we in gesprek met bestuurders, onderzoekers, wetenschappers, kunstenaars én publiek.

Over de sprekers:

  • Edwin Horlings is werkzaam als Senior Statistical Researcher bij CBS. Voordat hij bij CBS aan de slag is gegaan heeft hij zich in zijn werkzaamheden gefocust op statistiek en onderzoek doen. Zo was hij macro-economisch historicus en maakte hij schattingen van het Brute Binnenlands Product (BBP) en de kwaliteit van het leven. Tijdens het doen van onderzoek identificeert, visualiseert en analyseert hij gedragspatronen van zowel mensen als organisaties. Dit doet hij via het kwantitatief analyseren van grote hoeveelheden aan date van publicaties, enquêtes en statistische informatie. Hij was betrokken bij het CBS publicatie van de brede welvaart en zal daar deze avond meer over komen vertellen.
  • Amma Asante studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daarna gewerkt in de jeugdzorg en asielopvang en als adviseur sociaal domein bij adviesbureau BMC. Van 2016 tot 2017 was Asante woordvoerder Hoger Onderwijs namens de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Haar ideaal voor Nederland is een tolerante samenleving met gelijke kansen voor iedereen, vrij van discriminatie en uitsluiting. Sinds mei 2019 is ze voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid. De LCR is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden, wiens doel het is om de positie van pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte.
  • Josse de Voogd gaf van 2015 tot 2017 onderwijs aan de Bachelor Sociale Geografie, Planologie en Ontwikkelingsstudies op de UVA. In 2017 was hij een jaar lang werkzaam als Onderzoeker voor Telos, het Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling. Tegenwoordig is hij zelfstandig onderzoeker en publicist en focust zich op ruimte, politiek en samenleving. Zo schreef hij bijvoorbeeld enkele artikelen voor de correspondent over de verkiezingen en stemgedrag in de verschillende gemeentes in Nederland. Belangrijke opdrachtgevers voor hem waren onder meer Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BrabantKennis, NOS, World Policy Journal, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Utrecht, Ruimtevolk, De Volkskrant & EenVandaag.
  • Jerry Afriyie is medeoprichter van de stichting ‘Nederland wordt beter’ verzorgt hij gastlessen over racisme, bewustwordingen over het koloniale verleden van Nederland en slavernij. Daarnaast is hij ook dichter en op verschillende podia in Nederland deelt hij zijn werk. Jerry schrijft ook artikelen over maatschappelijke ontwikkelingen die hem aangaan. Deze zijn verschenen in onder andere het NRC, Het Parool, de Volkskrant en Trouw. In 2011 startte hij samen met andere kunstenaars de campagne ‘Zwarte Piet is Racisme’. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat Amsterdam de Nieuwe Piet inzet, wat stereotyperingen uit de weg gaat.
  • Ingrid van der Vegte is Directeur bestuurder van het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is het onafhankelijke kennisinstituut in Friesland wat trends en ontwikkelingen in Friesland in kaart brengt, analyseert en de resultaten deelt met een breed publiek. Overheden, organisaties, bedrijven en burgers kunnen bij het FSP nieuwe inzichten en kennis ophalen en daarmee aan de slag gaan. Van der Vegte opereert in een breed netwerk in Friesland en gaat zo in gesprek met gemeenten, instellingen en kennisinstituten op zoek naar hoe het FSP op vragen kan inspelen en kan bijdragen aan de oplossingen en verbeteringen voor morgen.
  • Caspar van den Berg is Hoogleraar Bestuurskunde en senior onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân en aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de werking van politiek-ambtelijke verhoudingen en focust zich op de Europese dimensie in het nationale overheidsapparaat. Vanuit Leeuwarden onderzoekt hij het effect van globalisering op burgers en bestuurders. Hij constateert: de stemmen uit veel regio’s in Nederland worden nu nauwelijks gehoord. Zo stelt van den Berg in een recent NRC artikel dat de verhouding tussen Randstad en landelijke periferie op de proef wordt gesteld. Van den Berg is actief betrokken bij verschillende internationale academische netwerken en actief binnen de VVD en liberale denktanks.

Met deze nieuwe programmareeks proberen we daar op vooruit te blikken vanuit twee punten in het land: Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en De Kanselarij, thuisbasis van Panorama 2028, in Leeuwarden. We gaan met kunstenaars, beleidsmakers, boeren, burgers en u op onderzoek naar toekomst van Nederland. Wat is het verschil tussen stad en platteland? Door verschillende thema’s te toetsen op beide plekken, proberen we achter de verschillen en overeenkomsten te komen. Is voor iedereen in Nederland de ambitie voor een Bredere Welvaart wel weggelegd?

dinsdag 5 nov 2019, 20.00
Expo
Deze 55 mensen waren aanwezig