English below

Shortcutz Amsterdam is het enige initiatief in Nederland dat zich uitsluitend richt op het promoten van nieuw Nederlands filmtalent en het verbinden van opkomende filmmakers met gevestigde professionals. Ze promoten de nieuwe Nederlandse cinema via een netwerk van meer dan 50 partners, festivals over de hele wereld en verschillende speciale aangesloten evenementen. Vanavond zijn zij aan de beurt om de films te selecteren voor het Filmplein. Ze hebben een fantastische selectie gemaakt: Fly, Gleuf, Ik ben geen robot en Het optreden.

Praktische details

Tijdens de filmscreenings van het Filmplein krijg je voor slechts €10 een gratis biertje (IJwit of Vrijwit) of frisdrank, een bakje popcorn en een koptelefoon in bruikleen om de film te kunnen beluisteren en kijken. De film begint om 22.00 uur.

De koptelefoons zijn vanaf 21.00 uur af te halen met je ticket(s). Mochten er nog kaarten beschikbaar zijn, dan kun je die ook vanaf 21.00 uur ter plekke kopen voor €12,50.

Let op: gekochte kaarten kunnen niet meer geannuleerd en/of vergoed worden.

English version

Shortcutz Amsterdam is the only initiative in The Netherlands exclusively focusing on promoting new Dutch film talent and connecting up-and-coming filmmakers with established professionals. They promote new Dutch cinema through a network of over 50 partners, festivals around the world, and several special affiliated events.
Tonight it is their turn to select the films. They’ve made a fantastic selection: Fly, Jammed, I’m Not a Robot and The Performance.

Practical information

A €10 ticket for the Filmplein includes: a free beer (IJwit or Vrijwit) or soft drink, a cup of popcorn, and a headset on loan to listen and watch the film. The film will start at 10:00 PM.

The headsets can be picked up from 9:00 PM with your ticket(s). If there are still tickets available, you can also buy them on-site from 9:00 PM for €12.50.

Please note: purchased tickets cannot be canceled.

Over de films / about the films

Fly (2022)
NL: Margot wordt netjes verzorgd door haar dochter. Maar Margot wil niet in een vlekbestendige jurk op de bank zitten wachten op haar dood. Ze wil nog een man in haar leven! Ze benadert mannen via persoonlijke advertenties in de krant. Ze wil dansen! En rook! En drink! Haar dochter steekt elke dag een kaars aan voor haar overleden vader en gooit de mannen boos het huis uit. Ook probeert ze het toenemende aantal vliegen weg te werken. Tevergeefs blijken de vliegen Margots vrienden te zijn. En vliegen zal ze.

EN: Margot is neatly nursed by her daughter. But Margot doesn’t want to sit on the couch in a stain-resistant dress, waiting for her death. She wants another man in her life! She approaches men through personal ads in the newspaper. She wants to dance! And smoke! And drink! Her daughter lights a candle for her deceased father every day and angrily throws the men out of the house. She also tries to get rid of the increasing number of flies. In vain, the flies turn out to be Margot’s friends. And fly she will.


Gleuf /Jammed (2023)
NL: De 70-jarige Edith, die in sociaal en mentaal isolement is geraakt, komt in contact met een al even eenzame jongeman, die, hoewel ze absoluut niets gemeen hebben, de levenslust in haar weer aanwakkert.
EN:
70-year-old Edith, who has fallen into social and mental isolation, comes into contact with an equally lonely young man, who, although they have absolutely nothing in common, rekindles the zest for life in her.

Ik ben geen robot / I’m Not a Robot (2023)
NL:
Na verschillende mislukte pogingen om een ​​Captcha te voltooien, probeert feministe Lara een antwoord te geven op de verontrustende vraag of ze een robot is en daarom door haar eigen vriend is gekocht.
EN:
After several unsuccessful attempts to complete a Captcha, feminist Lara sets out to answer the disturbing question of whether she’s a robot, and therefore bought by her own boyfriend.

Het optreden / The Performance
NL: Lin (41) bereidt haar solo-optreden voor de Chinese Nieuwjaarsviering in haar kerk voor. Ze hoopt indruk te maken op haar gemeenschap, maar volgens haar mentor haalt ze nog niet alles eruit omdat ze zichzelf lijkt te verbergen. Wanneer er echter geruchten de ronde doen over haar zoon, die al een tijdje niet meer naar de kerk is geweest, staat Lin voor een moeilijke keuze; zal ze haar ware zelf blijven verbergen of ervoor kiezen om open te zijn?
EN:
Lin (41) is preparing her solo song performance for the Chinese New Year celebration at her church. She hopes to impress her community, but according to her mentor, her performance isn’t connecting yet as she seems to be hiding herself. However when rumors start circulating about her son, who has not been to church for some time now, Lin is faced with a difficult choice; will she continue to hide her true self or choose to be open?

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
Partners
ProgrammareeksHet Filmplein

Welkom bij het Filmplein! Samen met Outdoor Cinema organiseert Pakhuis de Zwijger tijdens de zomer twee weken lang filmavonden buiten op ons plein, wat voor deze weken wordt omgedoopt tot Het Filmplein.