Waar staan we in de transitie naar een circulaire economie? Hoe draagt een circulaire economie eigenlijk precies bij aan het oplossen van klimaatverandering, sociale ongelijkheid en biodiversiteitsherstel? Hoe voorkomen we dat circulariteit iets is van the happy few? En hoe creëren we samen de versnelling die nodig is zonder te wachten op de politiek?

De circulaire economie is in opmars. Steeds meer ondernemers zijn op zoek naar concrete handvatten om aan de slag te gaan in de circulaire economie. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is echter een complexe systeemverandering waarbij we iedereen nodig hebben en er niet altijd hapklare oplossingen voor de hand liggen. Bedrijven hebben vergelijkbare dilemma’s waardoor ze soms niet verder komen of aarzelen om te beginnen met circulair ondernemen. Zo is er behoefte aan nieuw leiderschap, nieuwe vormen van samenwerkingen, afspraken, regels, andere vormen van financiering én nieuwe verdienmodellen.
In deze talkshow gaan we onderzoeken hoe we samen de spelregels kunnen veranderen om tot een versnelling van een circulaire economie te komen.

Deze talkshow is onderdeel van een themadag over circulair ondernemen. Na deze talkshow vervolgen we de middag met de aftrap van de reeks “Circulair Ondernemen: WTF?!” die het najaar maandelijks zal draaien bij Circl. Speciaal voor ondernemingen die de switch naar circulair nog niet (volledig) hebben gemaakt maar dat wel willen, presenteren we de eerste vier belemmeringen op de Weg Tot Financiering. Een expert en een ondernemer vertellen de belangrijkste zaken in 15 minuten, de overige 15 minuten zijn voor jou om vragen te stellen.

Dit programma is ontwikkeld door
Hilda Akkermans
Programmamaker Duurzaamheid, Circulariteit en Voedsel
De moderator van dit programma is
Frederique de Jong
Presentator