Opgroeien in de grote stad biedt kinderen en jongeren veel kansen. Maar niet ieder kind of jongere krijgt dezelfde kansen. Kortom: er is (grote) kansenongelijkheid. Samen met professionals in onder meer onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg wil het Centre Of Expertise (CoE) Urban Education bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren. Het CoE Urban Education organiseert daarom zes (hybride) bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger. Tijdens deze bijeenkomsten zal men het hebben over de grote uitdagingen op het terrein van opgroeien en opvoeden in de stad.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Op deze vierde (hybride) bijeenkomst staat de maatschappelijke uitdaging (MU) Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding van het CoE Urban Education centraal.

Alle talen tellen

In Amsterdam worden 149 verschillende talen en vele variëteiten van het Nederlands gesproken. Steeds meer kinderen en jongeren groeien dan ook op in een omgeving waar meer dan één taal gebruikt wordt. Die talen verdienen waardering: ze maken deel uit van je identiteit, ze vormen het fundament voor je verdere ontwikkeling en als je kunt communiceren in meerdere talen biedt dat veel voordelen. Het is belangrijk dat onderwijs- en opvoedingsprofessionals die in taaldiverse omgevingen werken, weten hoe zij de meertalige bagage van kinderen, jongeren, hun ouders én zichzelf kunnen (h)erkennen en benutten, om zo inclusie en kansengelijkheid te bevorderen.

Vizier op de toekomst

Tijdens deze bijeenkomst zoomen we in op toekomstige onderwijs- en opvoedingsprofessionals. We onderzoeken welke houdingen, kennis en vaardigheden toekomstige leraren, jeugdwerkers of opvoedondersteuners moeten ontwikkelen om goed te kunnen functioneren in een meertalige stad als Amsterdam. Ook denken we na over vervolgvragen, zoals: Wat betekent dit voor opleidingscurricula? Of voor begeleiding op de werkplek? En wat kunnen verschillende opleidingen en sectoren van elkaar leren?

PROGRAMMA

Tijdens de bijeenkomst brengen we verschillende perspectieven samen: dat van ouders, meertalige jongeren zelf, professionals, onderzoekers, opleiders en studenten. We wisselen wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis uit en gaan samen op zoek naar antwoorden en inspiratie.

Keynote

Als aftrap van de middag leidt dr. Orhan Ağırdağ het thema van de bijeenkomst in met een keynote in TED-talk-stijl. De titel van zijn lezing luidt: ‘Kansen(on)gelijkheid in een meertalige samenleving’.

Vraaggesprek

Vervolgens delen dr. Catherine van Beuningen en dr. Daniela Polišenská, trekker en programmacoördinator van de MU Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding, in een vraaggesprek inzichten uit recente projecten.

Pitches

Daarna geven we het woord aan ouders en meertalige jongeren zelf: Zahraa Attar (ouder), Ada Oskay (jongere) en twee leerlingen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Zij vertellen hoe ze de omgang met hun meertaligheid (hebben) ervaren.

Panelgesprek

We sluiten de middag af met een panelgesprek tussen opleiders en studenten:

Ook het publiek wordt van harte uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen.