Na twee jaar Coronabeleid vanuit de Rijksoverheid moeten we concluderen dat de culturele en creatieve sector, samen met de horeca, de festivals en het nachtleven, continu het kind van de rekening is.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Wat is er aan de hand?
De kunst & cultuursector heeft in die periode veel flexibiliteit, zorgvuldigheid en inlevingsvermogen getoond en zich steeds loyaal ten opzichte van het Coronabeleid opgesteld. Ook heeft de sector Fieldlabs ontwikkeld. Gedurende de perioden van openstelling zijn er in de theaters, musea, bioscopen, filmhuizen, poppodia, concertzalen, monumenten en presentatie-instellingen nauwelijks besmettingen waargenomen.

Door de aaneenschakeling van de verschillende lockdowns is de sector zwaar geraakt, en verdwijnt de ziel vanuit veel van onze gemeenten. Behalve de organisaties en gezelschappen, worden vooral ook de individuele makers, acteurs, technici en andere zelfstandigen getroffen. Daarnaast is het langdurige gebrek aan perspectief en korte termijn communicatie voor de culturele sector onwerkbaar. Nu onderwijsinstellingen, winkels en sportscholen weer volledig open zijn wringt het dat het gelijkheidsbeginsel niet wordt toegepast en dat consequent beleid voor de culturele en creatieve sector lijkt te ontbreken.

Openings- en herstelplan
De Taskforce culturele en creatieve sector publiceert op woensdag 19 januari een Openings- en herstelplan, om samen met het kabinet en de Tweede Kamer komen tot een heldere routekaart met toetsbare momenten, duidelijke protocollen, ondersteunende financiering en een duidelijk langeretermijnperspectief.

Actiedag woensdag 19 januari 2022
Op de dag dat onder leiding van Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbinge in 35 theaters in Nederland KAPSALON THEATER wordt georganiseerd, en vele musea opengaan als DE MUSEUM GYM, gaan we in gesprek met een aantal vertegenwoordigers van de sector die dagelijks met de Rijksoverheid in gesprek zijn, te weten: Touria Meliani (wethouder Kunst en cultuur Gemeente Amsterdam), Jan Zoet (Kunsten ‘92/Taskforce culturele en creatieve sector) en Peter van den Bunder (Kunstenbond). Vanuit de audiovisuele sector schuiven aan Ron Sterk (directeur Vue Cinemas en vice voorzitter NVBF) en Vera Carasso (Museumvereniging). Ook worden er live verbindingen gemaakt met de Kleine Komedie en met andere actielocaties. We bespreken de noden in de sector, de precaire positie van zzp’ers en het openings- en herstelplan van de Taskforce.