(On)Vrede, wantrouwen richting de politiek, falende overheid, politiegeweld bij demonstraties: onze democratie staat onder druk. Op deze avond gaan we in gesprek over: Hoe werk je aan vrede in een land dat alles op orde denkt te hebben?

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Hoe dit tot stand komt gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek. Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht. Met zeggenschap voor lokale gemeenschappen. Met een sterke democratie.

Over de sprekers

Daan Roovers is filosoof en sinds dit jaar ook lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks. Daan was tussen 2019 en 2021 Denker des Vaderlands en tot 2015 hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Sindsdien focust haar werk zich op het toegankelijk maken van filosofische inzichten voor een breed publiek. Ook doet zij onderzoek naar onder andere polarisatie, participatie en vrijheid van meningsuiting en geeft zij les aan de Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit. In haar boek Wij zijn de politiek beargumenteert zij dat politiek veel te belangrijk is om alleen over te laten aan politici. Daarnaast is zij lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en thematrekker Democratie en overheid voor de denktank Nederland in 2040.

Dilara Bilgic is moderator en freelancepublicist (bij De Correspondent en De Groene Amsterdammer). In 2020 verscheen haar debuut, De Black Box Democratie (Boom uitgevers), een politiek-filosofische analyse van de democratie in Nederland. In 2022 verscheen haar tweede boek, De gelabelde (uitgeverij Pluim), een literaire non-fictie over de invloed van labels op het leven van mensen.

Een van de sprekers is Melissa Koutouzis. Zij is sinds 5 jaar woonactivist en mede-initiatiefnemer van het Woonprotest en het Woonmanifest. Daarnaast was ze betrokken bij het project De 99 van Amsterdam van Fearless City en is ze nu o.a. werkzaam bij het TNI als mede-coördinator van het project Transformative Cities, dat zich bezighoud met collectieven die wereldwijd succesvol campagne hebben gevoerd voor het recht op water, voeding, energie en wonen.

Younes Douari is mede-oprichter Represent Jezelf en ondernemer, houdt zich bezig met politieke bewustwording onder jongeren, openbaar bestuur en politieke representatie.

Johan Fretz is podcastmaker, schrijver en documentairemaker. In het najaar van 2022 verscheen Johan zijn documentaire ‘What’s Left’ bij BNNAVARA. In deze documentaire worden de politieke idealen van de sociaaldemocratie tegen het licht gehouden. Op dit moment loodst Johan zijn luisteraars elke week door de politieke en culturele week in zijn podcast ‘Waanzinnig Land‘.

Ron van Wonderen (sociaal psycholoog) is senior onderzoeker bij het Verwey Jonker Instituut en themacoördinator Sociale Stabiliteit bij het Kennisplatform Inclusief Samenleven. Hij onderzoekt ontwikkelingen in de samenleving die de sociale stabiliteit onder druk zetten waaronder maatschappelijke spanningen, polarisatie en wantrouwen naar overheid en instituties. Ron heeft in 2022 voor de Anne Frank Stichting het onderzoek “Democratisch bewustzijn in Nederland” uitgevoerd, over de ontvankelijkheid van Nederlanders voor illiberaal en antidemocratisch gedachtegoed en de weerbaarheid daartegen.

Rolien Sasse is algemeen directeur van PAX. Sasse heeft een lange staat van dienst in diverse leidinggevende functies in de internationale samenwerking, met speciale focus op de relatie tussen water, klimaat en conflict. Zij is consultant en interimmanager. Eerder was zij acht jaar algemeen directeur van Simavi. Zij woonde en werkte geruime tijd in het buitenland.

Charley Fiedeldij Dop is werkzaam bij Bureau Burgerberaad. Hiervoor was zij programmamaker Democratie, participatie en burgerbewegingen bij Pakhuis de Zwijger. In die rol heeft zij onder andere samen met Bureau Burgerberaad-oprichter Eva Rovers het internationale project Climate Citizens’ Assembly geleid. Dat leidde tot een online dossier vol interviews en verdieping en een online publicatie met tips voor een burgerberaad met impact.

Margo van de Linde is live dichter. Ze schrijft en deelt als onderdeel van bijeenkomsten variërend van theater tot congres, waarbij ze vertrouwt op wat de zaal en intuïtie haar bieden. Hiernaast heeft ze een praktijk als theatermaker en presentatie coach.

In samenwerking met
Laura Janszen
Producent
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator