Nederland staat voor een grote verbouwing met enorme ruimtelijke gevolgen. Deze ‘wederombouw’, die noodzakelijk is vanwege grote opgaven als de energietransitie, de woonopgave, klimaatadaptie, de stikstofproblematiek, de vergrijzing en de toenemende (sociale) tweedeling, zal niet slagen als ze niet óók op een sociaal duurzame manier gestalte krijgt. Hoe kan de transformatie van Nederland ook worden ingezet als middel om de kwaliteit van leven voor íedereen te verbeteren? In het kader van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie onlangs de Open Oproep Ruimte voor Rechtvaardigheid. Het doel is om vernieuwende strategieën voor rechtvaardigheid en inclusie te ontwikkelen, zodat de grote verbouwing van Nederland vanuit een bewust gedefinieerd rechtvaardigheidsperspectief kan plaatsvinden. Arcam neemt de Subjectieve Atlas van Amsterdam en SAMPLE als casus om te verkennen hoe dat eruit zou kunnen zien.

Over de sprekers

Annelys de Vet is ontwerper, onderzoeker en docent. Ze is o.a de Course Director van de 2-jarige Master Disarming Design op het Sandberg Insituut. Momenteel doet ze onderzoek naar de voorwaarden van ontwerppedagogie om onderdrukking en onrecht door middel van ontwerp tegen te gaan. De Vet is de initiator van Subjective Editions, een serie atlassen gemaakt vanuit een menselijk perspectief door de inwoners zelf, samen met lokale designers en kunstenaars. De Subjectieve Atlas van Amsterdam is de veertiende in de reeks. Annelys zal de de kickoff leiden van de lezing, waarbij ze ingaat op de collectieve methode van de totstandkoming van de subjectieve atlas.

Khashayar Ghiabi is ontwikkelaar bij Kondor Wessels Vastgoed. Het ontwikkelen van nieuwe gebouwen en gebieden doet Khashayar vanuit de passie om waarde toe te voegen. Hij koppelt zijn professionele expertise aan het streven om meer duurzame, inclusieve en betaalbare plekken te creëren waarin wonen en werken voor burgers uit alle lagen van de bevolking mogelijk wordt én blijft. De sleutel tot dergelijke inclusieve plekken is niet eenvoudig, maar het begint bij het naar elkaar luisteren en veelvoudig samenwerken om zo ‘verroeste’ (stedelijke) systemen te doorbreken.

Peter Heuvelink is directeur van AM Noordwest. Eerder werkte hij bij AM als ontwikkelingsmanager van grote, stedelijke ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam.

Wouter Stroet is grafisch ontwerper, kunstenaar en activist.

Sabine Lebesque is senior adviseur Ruimtelijke Kwaliteit bij Grond en Ontwikkeling bij de Gemeente Amsterdam.

Uğur Pekdemir is directievoorzitter van Rabobank Amstel & Vecht. Hij is verantwoordelijk voor klanten- en ledenbeheer, zodat hun wensen en behoeften worden gerespecteerd.

Denise Koeleveld is architect en conceptontwikkelaar bij woningcorporatie Ymere en houdt zich bezig met het ontwerp en de planning van sociale huurwoningen.

Martijn Kerkmeijer is subsidiemedewerker Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Ivo de Jeu werkt bij Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) bij Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Indira van ’t Klooster
Director Arcam