De ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam neemt toe. Er is verrijking én verarming. Sociale en geografische scheidslijnen worden scherper. De toegankelijkheid van de stad en haar voorzieningen staan onder druk. Het nieuwe Kenniscentrum Ongelijkheid – een initiatief van de Gemeente Amsterdam, UvA, VU, HvA en Hogeschool Inholland – brengt onderzoekers, beleidsmakers, praktijkprofessionals en bewoners bij elkaar om de ongelijkheid in de stad beter te beschrijven, begrijpen én aan te pakken. Deze avond presenteert het Kenniscentrum Ongelijkheid zich aan de hand van enkele programma’s en gaan we met elkaar in gesprek: wat is er nodig om de ongelijkheid in de stad tegen te gaan?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Wat gaan we doen?

  • Moderator Dionne Abdoelhafiezkhan opent het programma en gaat daarna in gesprek met directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid, Louise Elffers, Wethouder Marjolein Moorman en UvA bestuursvoorzitter Geert ten Dam.
  • Vervolgens spreken we Femke Kaulingfreks en Darryl Amankwah over ‘Jongeren maken de Stad’. Ter introductie zien we een video met Raoul White van Swazoom.
  • Daarna schuiven Aisa Amagir en Khadija Loudiden aan. Met hen hebben we het over ‘Bestaanszekerheid in de Stad’, ingeleid door een video met Lex de Boer van Pantar.
  • In het laatste gesprek horen we Lex Veldboer en Terra Stein over ‘Toegankelijke stad’, deze keer geïntroduceerd door Steven Kromhout van AFWC.
  • We sluiten af met een samenvattende performance van Atta de Tolk!

Vanwege de aangepaste maatregelen is het niet mogelijk dit programma vanuit de zaal bij te wonen. Om tussendoor mee te praten en vragen te stellen aan de sprekers, kan je het programma via zoom bekijken.

Dit programma is ontwikkeld door