Tijdens de corona crisis ging de strijd tegen klimaatverandering door: in de rechtszaal werden overheden en bedrijven een spiegel voorgehouden, op aandeelhoudersvergaderingen liet een groeiende groep institutionele beleggers hun stem horen, burger- en jongeren initiatieven kregen steeds meer voet aan de grond en de stem van klimaatwetenschappers werd alsmaar luider. Welke overwinningen zijn er geboekt in het afgelopen jaar? En wat zijn de effecten op het energiesysteem van de schokkende ontwikkelingen in Oekraïne? Dit en meer wordt besproken tijdens de 6e jaarlijkse Pakhuis x Follow This avond.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Mark van Baal is de oprichter van Follow This, een groep van meer dan 8.000 groene aandeelhouders die is uitgegroeid tot de grootste change agent van Big Oil. Volgens The Guardian “leidt Follow This aandeelhoudersrebellieën om de klimaatcrisis aan te pakken”. Follow This dwong vijf olieconcerns – Shell, Equinor, BP, Phillips 66 en Chevron – om schoorvoetend verantwoordelijkheid te nemen voor hun productemissies (Scope 3). De uiteindelijke missie van Follow This is dat aandeelhouders olie- en gasbedrijven overtuigen om hun volle gewicht achter de energietransitie naar duurzame energie zetten.

Mieke Reij is sinds 2021 advocaat bij Paulussen Advocaten in het team van Roger Cox, dat optreedt voor maatschappelijke (milieu-)organisaties en burgers in rechtszaken over de aansprakelijkheid van overheden en bedrijven voor inadequaat klimaatbeleid. Het team is onder meer bekend van de zaken voor Urgenda tegen de Nederlandse Staat en Vereniging Milieudefensie e.a. tegen Shell. Die zaken gaan over de juridische verantwoordelijkheid om gevaarlijke klimaatverandering te helpen voorkomen ter bescherming van mensenrechten. Tijdens het symposium zal Mieke hier meer over vertellen, in het bijzonder over de verplichtingen van en risico’s voor bedrijven.

Laura de Vries is bestuurslid politiek en overheid bij de Jonge Klimaatbeweging. Daarnaast zet ze zich in als Klimaatambassadeur van de Toekomst. Door de Europese Commissie is Laura erkend als klimaatambassadeur, waardoor ze onderdeel uitmaakt van een Europa breed netwerk van klimaatambassadeurs.

Marjolijn Haasnoot is onderzoeker klimaat en water bij kennisinstituut Deltares en Associate Professor klimaatadaptatie in delta’s en kustgebieden bij de Universiteit Utrecht. Ze werkte mee aan de 6e assessment van het IPCC. Haar onderzoek richt zich op het verkennen van verschillende mogelijkheden (adaptatiepaden) om ons aan te passen aan klimaatverandering waarbij rekening wordt gehouden met onzekerheden over de toekomst. Tijdens het symposium zal Marjolijn vertellen over het recente IPCC rapport over gevolgen en adaptatie, en wat dat betekent voor Nederland en andere laag gelegen kustgebieden.

Roos Wijker begon eind 2017 met een stage bij Follow This. Gedurende deze tijd organiseerde ze onder andere een open brief namens hoogleraren van hun pensioenfonds (ABP) om voor de klimaatresolutie te stemmen. De daaropvolgende jaren zette ze het vrijwilligerswerk voort o.a. met het zoeken van financiering voor de organisatie en het helpen met het schrijven van de klimaatresoluties. Nadat ze afgelopen zomer de master ‘Sustainable Business and Innovation’ aan de Universiteit van Utrecht afrondde is ze fulltime aan het werk gegaan bij Follow This. Ze heeft contact met verschillende stakeholders, van de grote oliebedrijven tot de pensioenfondsen en vertelt over de klimaatresoluties en Follow This aan de pers.

Hiske Arts is campaigner bij Fossielvrij NL. Zij zet zich in om geldstromen te verleggen van fossiel naar duurzaam. Eerder was zij cöordinator van de ABP Fossielvrij-campagne, die er toe heeft bijgedragen dat pensioenfonds ABP 15 miljard aan pensioengeld uit fossiele bedrijven heeft gehaald.

Arthur van Mansvelt is Senior Engagement Specialist bij Achmea Investment Management. Arthur begon zijn carrière in de financiële sector in 2006, bij Triodos Investment Management als specialist op gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. In 2019 maakte hij de overstap naar Achmea IM, waar hij deel uit maakt van het team maatschappelijk verantwoord beleggen. Arthur is onder andere betrokken bij engagement over arbeidsrechten, plastic verpakkingen en biodiversiteit. Naast zijn verantwoordelijkheid voor engagement is hij ook betrokken bij het Green Bond Fund van Achmea IM. Arthur voltooide de studie economie aan de Universiteit Utrecht.

Onno-Sven Tromp is dichter, romanticus en wereldburger. Hij is dichter en dromer, doler en denker. Zijn passie ligt bij de muziek van sonnetten en de verstilling van haiku’s. Hij publiceerde ze in diverse bundels, zijn sonnetten zijn opgenomen in ‘Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten’ en ‘Spiegel van de moderne Nederlandse en Vlaamse dichtkunst’. Even voortvarend schrijft hij acrobatische gedichten in vrije vorm, literaire wandelgidsen en luchtig filosofisch werk. Hij won verscheidene prijzen en zijn gedichten vonden drie keer een plekje in de top 100 van de Türing Gedichtenwedstrijd. Hij struinde door het Amsterdam van J.J. Voskuil, A.F.Th. van der Heijden, Remco Campert en Harry Mulisch, reisde veel door Zuidoost-Azië en woonde in Tanzania en Oeganda. In 2017 verscheen zijn roman ‘Fantoomregen’ en was hij Stadsdeeldichter in Amsterdam Nieuw-West. Zijn rusteloosheid vind je terug in zijn gedichten. Slauerhoff was er niets bij

Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
Marieke Ubachs
Programmamaker Duurzame Stad
In samenwerking met