Klimaatverandering zal het gezicht van de stad veranderen. We moeten leren omgaan met de negatieve effecten van uitstoot van CO2, piekbuien of aanhoudende droogte. Kunnen we naast klimaatbestendige steden ook gelijk betere steden creëren?

In het boek Neighbourhoods for the Future worden de opties voor betere steden verkend. De focus ligt op wijkniveau, de maat tussen thuis en stad, tussen intimiteit en anonimiteit. In het programma nemen we het boek als basis en laten we onder andere internationale voorbeelden zien van inspirerende wijken van de toekomst. Twee begrippen staan hierbij centraal: de neighbourhood ecology (de kwaliteit van de wijk) en de neighbourhood arrangement (de kans op een succesvolle transformatie). Hoe transformeren we de stedelijke omgeving? Hoe koppelen we duurzaamheid aan sociale verbondenheid?

Aanleiding van dit programma is het verschijnen van het boek Neighbourhoods for the Future: A Plea for a Social and Ecological Urbanism. Het programma is Nederlandstalig.

Dit programma is ontwikkeld door
Sara De Boer
Programmamaker Duurzame Stad
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator