De energietransitie dreigt de sociale en economische ongelijkheid te vergroten. Bewoners die minder te besteden hebben, voelen zich vaak minder betrokken bij de energietransitie. Niet alleen hebben zij geen geld voor energiebesparende maatregelen, zonnepanelen of elektrisch vervoer, ook spelen andere belemmeringen zoals wantrouwen richting de overheid, gevoelens van uitsluiting en racisme, lage taalvaardigheid en culturele gewoonten een rol. Een one size fits all benadering voor de energietransitie lijkt dus onmogelijk. Maar hebben onderzoekers en beleidsmakers wel voldoende aandacht voor de diversiteit in onze samenleving om alle groepen te kunnen betrekken? Daarover gaan wij in gesprek met onderzoekers, experts en studenten die hebben meegedaan aan de eerste Leonie Janssen-Jansen scriptieprijs. Hun scripties vormen de inhoudelijke basis voor dit programma.

Over de sprekers

  • Planoloog Angelica Francisco heeft zich verdiept in de ‘hispanic’ gemeenschappen in Amsterdam-Zuidoost, en de sociale, economische, culturele en financiële aspecten die de energietransitie voor deze gemeenschap heeft.
  • Stedenbouwkundige Alisa van Gent onderzocht effectieve interventies voor de energietransitie in Amsterdam-Zuidoost.
  • Stedenbouwkundig ingenieur Sarah van de Velde richtte zich op het opzetten van succesvolle community projecten in Bonaire.

De Leonie Janssen – Jansen Scriptieprijs wordt uitgereikt ter nagedachtenis aan Professor Leonie Janssen-Jansen (1975 – 2018), een gepassioneerd en geopinieerd docent en onderzoeker met veel aandacht voor de complexiteit van planologische problemen. In haar werk was zij altijd op zoek naar combinaties van academische excellentie en praktische toepasbaarheid. De prijs wordt voor het eerst uitgereikt.

De jury van 2023 bestond uit Melika Levelt (senior onderzoeker HvA), Jochem de Vries (afdelingsvoorzitter planologie UvA), Tom Daamen (directeur stichting Kennis Gebiedsontwikkeling), Merel Mulders (gemeente Breda) en Menno van der Veen (Tertium).

 

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator