Vandaag gaan we aan de slag met het hoofdstuk ‘Mooi & Bruisend’: waar ruimte is voor broed- en vrijplaatsen en uiteenlopende vormen van kunst en cultuur, overdag én ’s nachts, waardoor de stad kan blijven innoveren, creëren en experimenteren, en waar creatieven de gelegenheid krijgen om haar kleur te geven. Maar hoe zorgen we dat die ruimte gewaarborgd blijft? Hoe zorgen we voor een divers aanbod van kunst, cultuur en nachtleven met kansen voor iedereen? En hoe zorgen we er voor dat juist de lokale aanwezige creativiteit gevoed en gestimuleerd wordt? In juni 2021 hebben we een kleine groep van uiteenlopende creatieven, afkomstig uit verschillende delen van de stad de eerste contouren geschetst voor dit hoofdstuk. In deze vervolgsessie gaan we met enkelen van hen en een bredere groep experts en non-experts deze aanscherpen en verdiepen. Doe mee!

Let op: Dit is een fysiek event, je kunt dus niet online meekijken.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.
DossierNieuw Amsterdam Manifest

Over Nieuw Amsterdam Akkoord 2022-2030
Pakhuis de Zwijger zet zich in voor een stad van, voor en door iedereen. Om te komen tot dit Nieuw Amsterdam hebben we een manifest met tien punten opgesteld, op basis van 20 ambities, die de rode lijn vormen voor onze blik op de stad van morgen. In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werken we deze punten verder uit. Met zoveel mogelijk Amsterdammers en experts uit het land formuleren we het Nieuw Amsterdam Akkoord, een inspirerend collegeakkoord voor de komende 8 jaar:

  • Van april t/m juni 2021 deelden meer dan 100 experts hun inzichten, ervaringen en kennis met elkaar in 10 besloten sessies. De output van elke sessie heeft de bodem gelegd voor één hoofdstuk van het Nieuw Amsterdam Akkoord.
  • In september 2021 organiseren we publieksprogramma’s om de opgehaalde input te toetsen, verdiepen en aan te vullen met ideeën van het publiek en overige experts.
  • In de maanden oktober t/m december 2021 worden de meest urgente en inspirerende ideeën geselecteerd, uitgewerkt en vertaald naar het daadwerkelijke Nieuw Amsterdam Akkoord 2022-2030.
  • Vanaf januari 2022 starten we de Nieuw Amsterdam Verkiezingscampagne en zetten we met een reeks stadsdialogen de laatste stappen richting de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 17 maart 2022.

Voor vragen of suggesties kan je mailen naar: [email protected].

ProgrammareeksNieuw Amsterdam Manifest 2022-2030

Pakhuis de Zwijger zet zich in voor een stad van, voor en door iedereen. Om te komen tot dit 'Nieuw Amsterdam' hebben we tien punten opgesteld, op basis van 20 ambities, die de rode lijn vormen voor onze blik op de stad van morgen. In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werken we deze punten verder uit. Met zoveel mogelijk Amsterdammers en experts uit het land, formuleren we het Nieuw Amsterdam Manifest, het collegeakkoord voor de komende 8 jaar. In verschillende fases werken we aan tien verschillende thematische hoofdstukken die beschrijven hoe Amsterdam zich in de komende jaren zal (moeten) ontwikkelen.