Vandaag gaan we aan de slag met het hoofdstuk ‘Inclusief & Democratisch’. Hierbij zullen we vooral ingaan hoe Amsterdammers beter kunnen meebeslissen over hun stad en hoe we de gelijkwaardigheid tussen mensen kunnen waarborgen en de machtsposities eerlijker kunnen verdelen. Tijdens het participatieve programma zullen diverse experts, grassrootsinitiatieven, ambtenaren en politici met elkaar in gesprek gaan. In mei en juni hebben we met een kleine groep experts de eerste contouren voor dit hoofdstuk op papier gezet. In deze vervolgsessie gaan we de teksten met een bredere groep Amsterdammers en experts aanscherpen en verdiepen. Doe mee!

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.
DossierNieuw Amsterdam Manifest

Over het Nieuw Amsterdam Akkoord

Pakhuis de Zwijger zet zich in voor een stad van, voor en door iedereen. Om te komen tot dit Nieuw Amsterdam hebben we een manifest met tien punten opgesteld, op basis van 20 ambities, die de rode lijn vormen voor onze blik op de stad van morgen. In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werken we deze punten verder uit. Met zoveel mogelijk Amsterdammers en experts uit het land formuleren we het Nieuw Amsterdam Akkoord, een inspirerend collegeakkoord voor de komende 8 jaar:

  • Van april t/m juni 2021 deelden meer dan 100 experts hun inzichten, ervaringen en kennis met elkaar in 10 besloten sessies. De output van elke sessie heeft de bodem gelegd voor één hoofdstuk van het Nieuw Amsterdam Akkoord.
  • In september 2021 organiseren we 10 publieksprogramma’s om de opgehaalde input per hoofdstuk te toetsen, verdiepen en aan te vullen met ideeën van het publiek en experts.
  • Van oktober t/m december 2021 worden de meest urgente en inspirerende ideeën geselecteerd, uitgewerkt en vertaald naar het Nieuw Amsterdam Akkoord 2022-2030.
  • Vanaf januari 2022 starten we de Nieuw Amsterdam Verkiezingscampagne en zetten we met een reeks stadsdialogen de laatste stappen richting de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 17 maart 2022.

Voor vragen of suggesties kan je mailen naar: [email protected]

ProgrammareeksNieuw Amsterdam Manifest 2022-2030

Pakhuis de Zwijger zet zich in voor een stad van, voor en door iedereen. Om te komen tot dit 'Nieuw Amsterdam' hebben we tien punten opgesteld, op basis van 20 ambities, die de rode lijn vormen voor onze blik op de stad van morgen. In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werken we deze punten verder uit. Met zoveel mogelijk Amsterdammers en experts uit het land, formuleren we het Nieuw Amsterdam Manifest, het collegeakkoord voor de komende 8 jaar. In verschillende fases werken we aan tien verschillende thematische hoofdstukken die beschrijven hoe Amsterdam zich in de komende jaren zal (moeten) ontwikkelen.