De Embassy of Safety maakt de samenleving veiliger door het repertoire van creatieve makers, zoals ontwerpers, in te zetten. Aanvullend aan veiligheidsprofessionals die op traditionele manieren werken, zijn creatieve makers een welkome verrijking voor de aanpak van de grote veiligheidsopgaven van deze tijd zoals online criminaliteit, ondermijning en polarisatie.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

De veiligheidsmakers van de Embassy of Safety agenderen urgente onderwerpen om het bewustzijn voor deze risico’s te vergroten. Ze zijn nieuwsgierig en doen empathisch onderzoek om onderliggende mechanismen van vraagstukken te begrijpen. Ze doen nieuwe voorstellen en ontwerpen handelingsperspectieven om meer eigenaarschap bij anderen te stimuleren. De samenwerking tussen veiligheidsorganisaties onderling met (soms onverwachte) andere partijen zorgt voor vernieuwing in dit domein: Verrassende Veiligheid.

De veiligheidsmakers zijn niet allemaal ontwerper of kunstenaar. Steeds meer professionals die in dienst zijn bij het Openbaar Ministerie, de Politie of bij Reclassering Nederland, werken zelf ook op deze andere manier, of ze creëren ruimte voor creatieve makers in de organisatie.

Sprekers

  • Tabo Goudswaard – curator van de Embassy of Safety – vertelt waarom het repertoire van creatieve makers zo hard nodig is in deze tijd.

  • René Poort – Strategisch adviseur bij Reclassering Nederland – vindt dat het de hoogste tijd is dat Reclassering Nederland een Social Designer in dienst neemt.

  • Wijkagent Lily Habra en Dorian Kingma en Myrthe Krepel van ontwerpstudio SMELT hebben ‘Ontwapens’ getest. Vanuit het programma Social Design Politie onderzochten zij welke eigen kwaliteiten en technieken agenten kunnen inzetten om een situatie te de-escaleren.
  • Klasien van de Zandschulp van affect lab won met het project ‘Good Neighbours’ de Dutch Design Award voor beste onderzoeksproject. affect lab laat zien dat het gebruik van huiselijke surveillance technologieën en sociale profilering in appgroepen leidt tot wantrouwen en een afname van het veiligheidsgevoel in wijken. Hoe kunnen we op basis van vertrouwen veilige en inclusieve wijken realiseren?

Rondleiding door Embassy of Safety

Partners

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Luuk Heezen
ProgrammareeksWorld Design Embassies

World Design Embassies, een programma van Dutch Design Foundation, zet ontwerpkracht in bij het ontwikkelen van nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen voor maatschappelijke uitdagingen. Met allianties van partners werken we in ambassades van de toekomst aan thema’s als gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en inclusiviteit. World Design Embassies is een jaarrond programma met een hoogtepunt tijdens Dutch Design Week. Binnen deze reeks WDE Talks bekijken we samen met de ontwerpers, experts en partners van World Design Embassies de wereld van morgen en onderzoeken we de rol van design in het ontwikkelen van deze nieuwe vergezichten.