Nederland is rijk aan denkers en doeners die meebouwen aan een toekomst waarin niemand achterblijft. Deze progressieve onderstroom heeft concrete ideeën over hoe de klimaattransitie rechtvaardiger kan; de economische groei inclusiever en duurzamer; en de rechtsstaat vitaler. Progressief Café is een nieuw politiek platform dat zich ten doel stelt om de progressie agenda van Nederland te verbinden, te vertalen en te vernieuwen. Met inspirerende evenementen en hoogwaardige publicaties gaat deze progressieve denktank een handelingskader formuleren om hedendaagse maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Om het platform in stijl te lanceren worden directeuren en medewerkers van bestaande wetenschappelijke bureaus van de progressieve politieke partijen uitgenodigd om met elkaar reflecteren over wat de progressieve agenda voor Nederland inhoudt voor de komende decennia. Daarnaast krijgen twee jonge denkers onder de 25 jaar een podium om te reageren op de reflectie van de vijf directeuren. Socioloog en politicoloog Merijn Oudenampsen zal een mini-college geven over de intellectuele geschiedenis van het progressief denken.

Kiza Magendane, initiatiefnemer Progressief Café, Politicoloog
Kiza Magendane is schrijver en beleidsondernemer. Hij heeft in Amsterdam en Antwerpen politicologie gestudeerd en werkt in Den Haag als kennismakkelaar op het gebied van internationale samenwerking. Bij Promtheus werkt hij aan een boek over Nederlanderschap en het multiculturalisme. Als schrijver en essayist is hij verbonden aan NRC en De Groene Amsterdammer.

Merijn Oudenampsen, Socioloog en Politicoloog
Merijn Oudenampsen is socioloog en politicoloog. Hij is als postdoc verbonden aan de UvA, waar hij onderzoek doet naar de politieke geschiedenis van het neoliberalisme in Nederland. Hij schrijft regelmatig essays en analyses voor de Groene Amsterdammer, Krisis, de Gids, de Helling en Socialisme & Democratie.

Klara Boonstra, Directeur Wiardi Beckman Stichting (WBS)
Klara Boonstra is directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Ze is jurist, in het bijzonder op het terrein van het arbeidsrecht. Ook is ze in deeltijd werkzaam als hoogleraar internationaal arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit.

Noortje Thijssen, Directeur Wetenschappelijk Bureau GroenLinks
Noortje Thijssen (1983) is directeur van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Zij is gepromoveerd socioloog en volgde een post-master Journalistiek. Eerder was ze partner bij Public Matters, beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en PR-manager bij myTomorrows.

Afke Groen, Onderzoeker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting
Afke Groen (1991) is wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Ze is co-redacteur van het boek Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid (2021, Boom) en doet onder meer onderzoek naar de democratische inrichting van de Europese Unie. Eerder promoveerde ze in de politieke wetenschappen aan Maastricht University, waar ze ook werkte als docent. Ze publiceerde over de rol van nationale parlementen en partijen in Europese zaken en de ontwikkeling van studenten in het hoger onderwijs.

Ruud Kuin, Directeur Wetenschappelijk Bureau SP
Ruud Kuin is het hoofd van het wetenschappelijk bureau van de SP. Tegelijkertijd werkt hij voor FNV Veiligheid (Politie, Defensie, Marechaussee). Hiervoor was Ruud actief in de FNV Jongeren, FNV Horecabond (individuele belangenbehartiging), Abvakabo FNV (o.a. als Cao-onderhandelaar gemeente en dagelijks bestuur) en na de fusie in 2013 vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van de FNV.

Koen Bruning, Student PPE en schrijver
is student Philosophy, Politics and Economics aan Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en auteur van Samen Rijk (Prometheus, 2021).

Dilara Bilgiç, Student Psychologie en Schrijver
Auteur van De Black Box Democartie (Boom Uitgevers, 2020) en student Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Marcel Bamberg
Moderator