Bij de verdichting van onze steden is het afgelopen decennium bijna onopgemerkt een nieuw stedelijk blok ontstaan. Dit blok bestaat uit een ‘stedelijke laag’ met een (deels) commercieel programma. Hierop staan stevige woontorens. Voor de Nederlandse situatie zijn de kenmerken van dit blok helemaal nieuw. Op vrijdag 20 mei 2022 organiseert Architectenweb in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, Lectoraat Bouwtransformatie van de Hogeschool van Amsterdam en MORE Architecture een symposium waarin dit nieuwe hybride stadsblok – een hoogstedelijke hybride tussen een gesloten bouwblok en een ensemble van meerdere woontorens – nader ontleed wordt en vooral ook vanuit gebruikersperspectief bekeken wordt.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Op deze middag wordt het nieuwe hybride stadsblok als het ware op de snijtafel gelegd om op de verschillende onderdelen apart in te kunnen zoomen. Hoe moeten de plinten van dit stadsblok benaderd worden? Hoe kan fietsparkeren en deelmobiliteit een plezierig onderdeel worden van vertrek en thuiskomst in dit stadsblok? Hoe kunnen gemeenschappelijke ruimtes, voorzieningen en dakterrassen bijdragen aan de vorming van gemeenschappen? Wat voor landschappelijke kwaliteiten zijn in de binnenhoven en op de daken te realiseren? Hoe ziet de businesscase van deze stadsblokken eruit, en welke valkuilen en kansen komen daaruit voort? En hoe is het totale krachtenveld te bundelen tot een integrale stedelijke omgeving waar bewoners zich langdurig mee willen verbinden? Dat zijn een aantal vragen waar we deze middag antwoorden op willen vinden.

Het symposium is een vervolg op het symposium eerder dit jaar waarin de karakteristieken van het nieuwe hybride stadsblok in kaart werden gebracht. Op dat symposium spraken onder andere architect Dirk Peters (Barcode Architects), stedenbouwkundige Marco Broekman (BURA urbanism) en architect Kees Kaan (KAAN Architecten). Uit die middag trokken we vijf lessen rond het nieuwe hybride stadsblok. Op dit nieuwe symposium willen we het begrip van deze nieuwe gebouwtypologie verder verdiepen.

Het hybride stadsblok

Met een FSI van 4 tot 7 is de dichtheid van het hybride stadsblok fors. Het blok bestaat daarbij over het algemeen voor driekwart uit wonen. Dit programma wordt regelmatig aangevuld met kantoorruimte en soms ook met ruimten voor zorg of onderwijs. In de plint is, naast de entrees en logistieke voorzieningen, ruimte voor commercieel programma, en af en toe woonwerkwoningen. Het parkeren van de fiets en auto is in het hart van het blok opgelost. Bovenop deze parkeervoorziening zijn gemeenschappelijke, groene binnenhoven ingericht.

De vaststelling dat er een nieuw stedelijk blok ontstaat, is fascinerend. Tegelijkertijd roept het allerlei vragen op over hoe dit precies gaat werken. Welke ontwerp oplossingen kunnen hier toegepast worden? Wat voor stedelijke omgeving ontstaat hieruit? En hoe ervaren bewoners en andere gebruikers deze omgeving?

We nodigen architecten, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars, adviseurs en overheden van harte uit om deel te nemen aan dit symposium, kritische vragen te stellen, en met elkaar bij te praten en te netwerken.

Programma

13:30u-14:00u – Inloop

14:00u-15:15u – Lezingen en Q&A

  • Introductie door architect Daan Roggeveen (MORE Architecture)
  • Architect Adam Visser (Group A) over het ontwerp van de hybride stadsblokken in het Max Euwe Kwartier in Rotterdam
  • Ontwikkelaar Johan Snel (AM) over de businesscase van het hybride stadsblok en de valkuilen en kansen die daaruit naar voren komen
  • Adviseur Minouche Besters (Stipo) over de invulling van de plinten van het hybride stadsblok aan de hand van hun onderzoek ‘Super Plinten’.

15:15-15:45u – Pauze

15:45u-17:00u – Lezingen en Q&A

  • Landschapsarchitect Philomene van der Vliet (BOOM Landscape) over de kansen voor natuur in, aan en op het hybride stadsblok
  • Architect Daniëlle Huls (KettingHuls) over het integreren van fietsparkeren in de flow van aankomst en vertrek van het stadsblok
  • Ontwikkelaar Fieke van den Beuken (Trudo) over hoe gemeenschappelijke ruimten en dakterrassen kunnen bijdragen aan de vorming van gemeenschappen
  • Synthese en reflectie door lector Frank Suurenbroek (Hogeschool van Amsterdam).

17:00u-18:00u – Netwerkborrel

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Indira van ’t Klooster
Director Arcam