Gesterkt door achtereenvolgende crises neemt de kloof tussen arm en rijk steeds verder toe in onze samenleving. Is een gelijkwaardige maatschappij eigenlijk wel mogelijk onder een kapitalistisch systeem? Of is een anti-kapitalistische maatschappij noodzakelijk om deze gelijkwaardigheid te bereiken? Dit interactieve programma dompelt je onder in de ins en outs van het kapitalisme. Wat betekent een groot abstract begrip zoals ‘kapitalisme’? Kunnen we in onze maatschappij nog wel zonder een kapitalistisch systeem? Zo ja, hoe moet dat eruit gaan zien? En zijn wij bereid ons daarvoor in te zetten? Ga samen met experts en politici in gesprek over de rol van het kapitalisme in het politieke proces. En droom mee over oplossingen voor de huidige problemen. Wat denk jij: ziet de toekomst er kapitalistisch of antikapitalistisch uit?

Over de sprekers

Bas Jacobs is hoogleraar Public Economics verbonden aan de VU Amsterdam. Hiervoor werkte hij als hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Zijn academische werk bevindt zich op het snijvlak van openbare financiën, macro-economie, welvaartseconomie en arbeidsmarkt economie. Hij is een invloedrijke denker en bereikt met zijn analyses mensen buiten de academische wereld. In 2020 schreef hij voor Vrij Nederland een essayreeks over hoe wij het kapitalisme inclusief kunnen maken.

Senna Maatoug is namens GroenLinks lid van de Tweede Kamer, waar zij onder meer Financiën, Sociale Zaken en Rijksuitgaven in haar portefeuille heeft. Daarvoor werkte zij als beleidseconoom bij diverse ministeries en universitair docent economie aan de Universiteit Leiden. In een reeks publicaties genaamd ‘Voorbij het Kapitalisme’ samen met het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks draagt zij bij aan een discussie over de inrichting van onze samenleving.

Sjors Roeters is redacteur van Vrij Nederland. Hij verdiept zich in de wereld van het kapitalisme, de problemen die het veroorzaakt en het verzet ertegen. Het afgelopen jaar reisde hij door Europa op zoek naar alternatieven voor het kapitalisme. Zijn inzichten vertaalde hij in zijn recente boek Miljardairs onder de Guillotine.

Afke Groen is directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting (VMS), het wetenschappelijk bureau van D66. Ze is co-redacteur van het boek Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid (2021, Boom) en doet onder meer onderzoek naar de democratische inrichting van de Europese Unie. Eerder promoveerde ze in de politieke wetenschappen aan Maastricht University, waar ze ook werkte als docent. Vanuit het Wetenschappelijk Bureau D66 zet zij zich in voor een inclusiever en rechtvaardiger Nederland.

Winne van Woerden houdt zich bezig met klimaatrechtvaardigheid, mondiale gezondheid en alternatieve economische denkwijzen. Winne werkt op dit moment bij Commons Network als programmacoördinator Degrowth & Caring Economy en bij Reclame Fossielvrij als campaigner Planetary Health. Ook geeft ze les aan de Universiteit van Amsterdam in Duurzaamheid en Economie. Ze is afgestudeerd in Global Health sciences en is bezig met het behalen van een tweede master in Degrowth: Policy, Economy and Ecology aan de Autonome Universiteit van Barcelona.

Sander van der Kraan is mede-organisator van het Woonprotest, en is gedreven activist en campagnestrateeg als het gaat om sociale rechtvaardigheid. Het Woonprotest is als beweging afgelopen zomer in het leven geroepen om de kolossale wooncrisis in Nederland aan te kaarten. Op 12 september 2021 vond het grootste Woonprotest sinds decennia plaats, met meer dan 15.000 demonstranten in het Westerpark

Yasmin Ait Abderrahman is opgegroeid in Nijkerk, ze studeert aan de lerarenopleiding Nederlands en werkt als docent Nederlands en als dagvoorzitter. Al een aantal jaar zet ze zich in voor de sociale en economische positie van jongeren. Yasmin is voorzitter van FNV Young United and werknemersraadslid bij de SER.

Anja Meulenbelt vergaarde in de jaren zeventig bekendheid met haar autobiografische boek De schaamte voorbij. Met dit werk haalde ze diverse thema’s uit de taboesfeer: een ongelukkig huwelijk, het alleenstaande moederschap, vrouwelijke seksualiteit. Het boek, dat een groot succes werd, maakte haar tot een van de kopstukken van de tweede feministische golf. De vrouwenzaak is ze daarna altijd blijven dienen: met een eindeloze hoeveelheid publicaties én in de politiek. Meulenbelt haar twee recente boeken zijn ‘Klassenstrijd in deze tijd’ en ‘Alle moeders werken al’.

Meer informatie

Als gevolg van de toenemende scheefgroei tussen en binnen landen en de aanhoudende klimaatcrisis staat de dominantie van kapitalisme ter discussie. Talloze alternatieven die ons zouden moeten bevrijden van de verslaving aan economische groei ten koste van de medemens en de natuur worden ons tegelijkertijd voorgesteld. Zowel denkers als doeners stellen dat dat wij naar ‘postkapitalisme’ toe moeten werken, het idee dat wij alternatieven van het kapitalisme moeten omarmen en onze economische activiteiten binnen de sociale en ecologische grenzen moeten houden. Maar voordat deze alternatieven voor het kapitalisme verder verkend kunnen worden, is het belangrijk om eerst over een paar zaken te debatteren. In hoeverre is de bestaande kritiek op het kapitalisme al helder voor beleidsmakers en het brede publiek? Snijdt deze kritiek wel hout? Kunnen wij ons een andere wereld buiten het kapitalisme voorstellen? Zo ja, zijn wij ook bereid om ons als collectief daarvoor in te zetten en de prijs te betalen die daarvoor nodig is?

Kortom, de uitdagingen van deze tijd snakken naar een open debat over het kapitalisme. Daarom organiseert Progressief Café het Grote Kapitalisme Debat. Onder leiding van Rania Ali en Kiza Magendane (redacteuren Progressief Café) gaat u een avond lang leren over de staat van het kapitalisme. Een expert leidt de avond in met een overzicht van de bestaande kritiek op het huidige economische systeem. Vervolgens gaan een politica en econoom in gesprek over de vraag: kunnen we zonder het kapitalisme? Zij zullen reflecteren op oplossingen binnen en buiten het huidige systeem. Na het gesprek worden voorbeelden uit de praktijk gehaald, met input van mensen die op hun manier het kapitalisme uitdagen of juist oplossingen voor hedendaagse problemen verzinnen vanuit het huidige systeem. Aan het eind van de avond zal een panel de argumenten samenvatten en een beschouwing geven over de avond, waarna het publiek ook de mogelijkheid krijgt mee te doen aan het gesprek.