Misleidende reclames beïnvloeden de publieke en politieke opinie. Groene beloftes en een schoon imago kunnen de impact van de fossiele industrie op het klimaat verbergen en het draagvlak voor klimaatbeleid verkleinen. Reclames voor bijvoorbeeld sigaretten, geld lenen of alcohol zijn verboden of voorzien van een waarschuwing. Deze maatregelen beschermen consumenten en beperken schadelijke gevolgen. In onze buurlanden zijn wetten in voorbereiding om fossiele reclame te verbieden en enkele buitenlandse kranten accepteren geen advertenties van olie- en gasbedrijven meer. Moeten we dit voorbeeld in Nederland volgen? Zouden pers en media fossiele advertenties moeten weigeren? In hoeverre zijn kranten en opiniebladen verantwoordelijk voor de advertenties die ze plaatsen? Kunnen we de consument beschermen tegen klimaatverandering door fossiele reclames te verbieden?

Dit programma is ontwikkeld door
Sara De Boer
Programmamaker Duurzame Stad
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Hoofd Development