Een modern bedrijf zit heel anders in elkaar dan eind vorige eeuw. De baan voor het leven is er niet meer. Flexibele contracten lijken de standaard. Een expat als collega komt steeds vaker voor. Ook zijn er andere opvattingen over verantwoordelijkheden, nationaal en internationaal in de omgang met mensen en omgeving. Strijp S in Eindhoven is de plek waar Philips als sociale onderneming groot werd. Vanaf die plek gaat de SER het samen met Pakhuis de Zwijger hebben over de moderne verhoudingen binnen bedrijven en de verantwoordelijkheid van bedrijven in de samenleving. En niet onbelangrijk; wat moet SER-voorzitter Mariëtte Hamer in haar tas naar Den Haag meenemen om in het polderoverleg te regelen?

Hoe regel je zeggenschap als je veel flexibele werknemers hebt? Hoe sterk sta je op de arbeidsmarkt met de mogelijkheden je permanent te ontwikkelen en te scholen? Hoe draagt het bedrijf waar je werkt op alle vlakken bij aan een duurzame samenleving? Kortom hoe zorgen we dat we goed kunnen werken in goede bedrijven?

De bijeenkomst is er één in de serie “Vernieuwen, verdienen, verdelen”. De SER bestaat 70 jaar. Op een aantal plekken in het land gaat de SER met geïnteresseerde burgers in gesprek. Daarmee wil de SER nog meer informatie, ideeën en suggesties ophalen over de sociaal economische thema’s van de komende jaren.

Op 19 februari was de eerste bijeenkomst in Amsterdam: “Scheidslijnen verdwijnen”, wat ging over de inclusieve arbeidsmarkt, over de grote en kleine barrières die het mensen moeilijk maken hun toekomst goed vorm te geven. Klik op deze link om dit programma terug te kijken.

Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Anne-Marie Fokkens
Moderator
ProgrammareeksSER x PDZ

De Sociaal Economische Raad en Pakhuis de Zwijger gaan het komende half jaar op onderzoek naar de toekomst van mens, werk en economie. In 2020 bestaat de SER 70 jaar - iets om bij stil te staan maar in dit jubileumjaar kijkt de SER vooral ook ver de toekomst in, naar 2035. Om te weten waar we in 2035 willen zijn op het gebied van klimaatverandering en de overgang naar een circulaire economie, digitalisering, globalisering en vergrijzing, moeten we eerst met elkaar vaststellen waar we nu staan, wat ons tegenhoudt en wat de kansen zijn om daar te komen. Deze zoektocht vindt plaats tijdens een drietal programma’s in opmaat naar het grote jubileumcongres in oktober 2020 van de SER in Den Haag.